Girafmosen - tilladelse til overpumpning af vand til Vibækken

Tilladelse til overpumpning af vand fra Girafmosen til Vibækken

Kommunen giver tilladelse til at overpumpe 2,2 l/s fra Girafmosen til Vibækken, når der er plads i denne. Kommunen vurderer, at med vilkårene i tilladelsen påvirker pumpningen fra Girafmosen ikke afvandingen ved Bækholmen. Konceptet er, at der kun pumpes fra Girafmosen, når der er plads til vandet i Vibækken. I Girafmosen skal der pumpes i de tørre perioder, så vandspejlet i mosen er i kote 3,55 DVR90, når det regner. Derved er der kapacitet i mosen til at rumme de regnmængder, der kommer, uden at husene bliver oversvømmet. Der må kun pumpes over i Vibækken, når vandstandskoten ved Bækholmen 19 er mindre end 0,77 DVR90.

Aktindsigt

Tilladelsen med bilag kan ses herunder og sagens akter kan ses her https://www.syddjurs.dk/sag/14/30730

 

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan inden den 20 maj 2021 påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig og indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Yderligere klagevejledning findes på www.naevneneshus.dk

 

Opdateret: 22-04-2021 14:38
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt