Indkaldelse af idéer og forslag til kommende planlægning for Egil Fischers Ferieby, Femmøller Strand

Feriebyen udgør Danmarks første sammenhængende byplan for en feriebebyggelse og blev påbegyndt af Byplanarkitekt Egil Fischer i starten af 1920’erne. Planlægningen har til formål at få udarbejdet en lokalplan med fokus på bevaring af Egil Fischers Ferieby, så feriebyen bevares og forbedres som et enestående kulturmiljø.

Arealer, der forventes at indgå i den kommende planlægning udlægges til henholdsvis rekreative formål og blandet bolig- og erhvervsformål i landzone.  Der ændres ikke på eksisterende zoneforhold. Eksisterende kommuneplanrammer samt forventet forslag til nye rammeområder kan ses på vedhæftede kortbilag.

Der blev indkaldt ideer og forslag i forbindelse med et forventet udlæg af dele af arealerne i perioden fra den 16. april 2019 til den 30. april 2019. De indkomne høringssvar og den forudgående borgerinddragelse har resulteret i, at foreslå inddragelse af mindre arealer i den kommende planlægning, som blandt andet rummer Nordmandshuset, som er et af de ældste huse i området, hvor Egil Fischer boede forud for etablering af feriebyen.

Idéer og forslag

Hvis du har idéer og forslag til planlægningen, om områdets afgrænsning eller andet, der vedrører den kommende planlægning for området, skal disse fremsendes skriftligt ved at trykke på "skriv høringssvar" øverst på denne side.

Idéer og forslag skal være modtaget af Syddjurs Kommune senest mandag  d. 30. marts 2020. Fremsendte idéer og forslag mærkes med sagsnr.: 19/23214.

Vær opmærksom på at indkomne høringssvar som udgangspunkt er offentlige.

Her kan du finde flere oplysninger

Du kan se offentlige dokumenter på sagen via Syddjurs Kommunes hjemmeside - www.syddjurs.dk - under Åben Indsigt, sagsnr.: 19/23214.

Det videre forløb

Indkomne ideer og forslag i foroffentlighedsfasen vil indgå i det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. Når byrådet vedtager et forslag til kommuneplantillæg, sendes dette desuden i otte ugers offentlig høring. Planforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder m.fl. vil blive orienteret som anført i planloven. Der vil således også i denne forbindelse være mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.

Den offentlige høring på forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan forventes, at finde sted henover sommeren 2020.

BilagStørrelse
forudgaaende_offentlighed_2020.pdf1.99 MB
Opdateret: 27-03-2020 12:15
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt