Indkaldelse af idéer og forslag til muligt kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016

Syddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om tilvejebringelse af et kommuneplantillæg for centerområdet i Hornslet. Ansøgningen vedrører to matrikler, som i dag er beliggende i et boligområde. Den gældende kommuneplanramme for arealet giver mulighed for lokalplanlægning til åben‐lav boligbebyggelse i op til 2 etager. Et kommuneplantillæg vil gøre det muligt at benytte de pågældende matrikler til at etablere parkeringspladser for Super Brugsens kunder.

Som forberedelse for den kommende planlægning indkaldes der idéer og forslag i perioden fra den 6. august 2019 til den 29. august 2019.

Se vedhæftede fil for det samlede høringsmateriale inkl. areal vist på kort, gældende bestemmelser for kommuneplanrammen samt beskrivelse af påtænkte ændringer.

Idéer og forslag
Hvis du har idéer og forslag til placering, adgangsforhold, udformning eller andet, der vedrører den kommende planlægning for området, skal disse fremsendes skriftligt til syddjurs@syddjurs.dk eller pr. brev til Syddjurs Kommune, ’Plan, Udvikling og Mobilitet’, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Idéer og forslag skal være modtaget af Syddjurs Kommune senest tirsdag d. 29. august 2019.
Fremsendte idéer og forslag mærkes med sagsnr.: 19/27310.

Her kan du finde flere oplysninger
Du kan se offentlige dokumenter på sagen via Syddjurs Kommunes hjemmeside - www.syddjurs.dk - under Åben Indsigt, sagsnr.: 19/27310 og 19/14170.

Det videre forløb
Indkomne ideer og forslag i foroffentlighedsfasen vil indgå i det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. Når Byrådet vedtager et forslag til kommuneplantillæg, sendes dette desuden i otte ugers offentlig høring.
Planforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside. Berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder m.fl. vil blive orienteret som anført i planloven. Der vil således også i denne forbindelse være mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.
Den offentlige høring på det kommende planforslag forventes at finde sted i perioden oktober 2019 til november 2019.

Opdateret: 06-08-2019 13:45
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.