Indkaldelse af idéer og forslag til muligt kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Tæt-lav boligområde ved Engvej i Hornslet

Med henblik på realisering af tæt-lave boliger på ejendommene Engvej 9, 11 og 11 A i Hornslet har Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttet, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Som forberedelse for den kommende planlægning indkaldes der idéer og forslag i perioden fra den 24. marts 2020 til den 7. april 2020.

Baggrund
Området, der indkaldes idéer og forslag til, ligger indenfor gældende rammeområde nummer 2.1.B5 i Syddjurs Kommuneplan 2016, som er udlagt til blandet boligområde.

Imidlertid fremgår det af rammebestemmelserne, at der gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og det nævnes specifikt, at der for ejendommen Rodskovvej 1-3 kan tillades en bebyggelsesprocent på 40.

Syddjurs Kommune har derfor vurderet, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplan, således at der opnås overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen, hvad angår bebyggelsesprocenten.

Link til igangsætningssagens behandling punkt 482 på møde i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 15. januar 2020: https://www.syddjurs.dk/dagsorden/udvalget-plan-udvikling-og-kultur-puk-15-01-2020

Ideer og forslag
Hvis du har idéer og forslag, der vedrører den kommende planlægning for området, skal disse fremsendes skriftligt via høringsportalen.

Idéer og forslag skal være modtaget af Syddjurs Kommune senest tirsdag d. 7. april 2020.

Fremsendte idéer og forslag mærkes med sagsnr.: 20/10546.

Persondata
Alle indsendte høringssvar (bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser mv.) er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på Syddjurs Kommunes hjemmeside samt indgå i den videre politiske behandling.

Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mailadressse og anden personlig oplysning, som oplyses i høringssvar, vil ligge offentligt tilgængeligt.

Personer registreret med navne- og adressebeskyttelse opfordres til, at oplyse dette i forbindelse med indsendelse af høringssvar.

Her kan du finde flere oplysninger
Du kan se offentlige dokumenter på sagen via Syddjurs Kommunes hjemmeside - www.syddjurs.dk - under Åben Indsigt, sagsnr.: 19/31247 og 20/10546.

Det videre forløb
Indkomne ideer og forslag i foroffentlighedsfasen vil indgå i det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. Når Byrådet vedtager et forslag til kommuneplantillæg, sendes dette desuden i otte ugers offentlig høring. Planforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder m.fl. vil blive orienteret som anført i planloven. Der vil således også i denne forbindelse være mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.

Den offentlige høring på de kommende planforslag forventes at finde sted i perioden september 2020 til november 2020.

Opdateret: 24-03-2020 08:50
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.