Indledende offentlighedsfase i forbindelse med ansøgning om godkendelse af et eksisterende husdyrbrug på Østenfjeldvej 9, 8581 Nimtofte

Syddjurs Kommune har indledt sagsbehandlingen af en godkendelse af husdyrproduktion efter ny lovgivning på Østenfjeldvej 9, 8581 Nimtofte. Der søges om godkendelse af svineproduktion i eksisterende stalde. Husdyrbruget er over grænserne i husdyrlovens § 16a, og projektet er derfor omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt til at få tilsendt et udkast til sagens afgørelse til kommentering, inden den endelige afgørelse meddeles. Sagens akter kan dog til hver en tid ses via ”Åben Indsigt” på kommunens hjemmeside, sag nr 18/43451.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft eller pr. mail til landbrug@syddjurs.dk. att.:marb

Det er også muligt at anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse samt nærmere information om, hvordan man kan tilgå sagens akter eller eventuelt få tilsendt disse. Henvendelse skal ske senest den 27.12.2018.

Når et udkast til miljøgodkendelsen foreligger, vil enhver, der har bedt om udkastet, få lejlighed til at kommentere dette indenfor en frist på 30 dage.

Retten til aktindsigt og gennemsyn af kommunens udkast til afgørelse følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateret: 12-12-2018 14:37
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.