Karlsbjergvej 1, Ebeltoft - §16b miljøtilladelse

 

Afgørelse om §16b miljøtilladelse på Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft

Syddjurs Kommune meddeler § 16b miljøtilladelse på Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft.

Der er ansøgt om at få de eksisterende staldbygninger overført til den nye husdyrbruglov. Herudover sker der ingen ændringer på ejendommen.

Der er ansøgt om et totalt produktionsareal på 1156m2.

Syddjurs kommune har vurderet, at ejendommen kan drives som beskrevet, uden at medføre væsentlige virkninger på miljøet og omgivelserne med de vilkår, der er stillet i tilladelsen.

Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelseslovens § 16b.

Syddjurs Kommune afgørelse og klagevejledning kan ses på

http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-0

 

Opdateret: 23-04-2019 09:32
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback