Klimahandlingsplan 2021-2024

Klimahandlingsplan

Der er behov for klimatilpasning inden for mange områder, blandt andet øget brug af vedvarende energi, udbredelse af fjernvarme og reduktion af CO2 udledning fra transport- og landbrugsområderne. Borgernes kommentarer er velkomne i høringsperioden frem til den 6. maj.  
 

Du kan finde forslag til Klimahandlingsplan 2021-2024 på:

>> https://syddjurs.cowiplan.dk/sektorplaner/klimahandlingsplan-2021-2024/vision/
 

Målsætninger og indsatsområder

Vi har i Syddjurs Kommune fokus på, hvad vi selv som virksomhed og myndighed kan gøre, og det vi kan påvirke og inspirere til. Vi vil derfor bringe visionen for klimaindsatsen i spil med følgende indsatser:

Måle effekt og dokumentere indsatser

- Udarbejde af energi- og klimaregnskaber

Reducere forbruget af energi

Reducere kommunens egen CO2 udledning i den kommunale drift

- Energibesparelse på kommunale bygninger

- Grøn indkøbspolitik

- Bæredygtig kørsel

Videreudvikle varmeforsyning og vedvarende energikilder (VE)

- Grøn omstilling af varmeforbruget

- Konvertering af olie- og elvarme til varmepumper

- Evt. revision af kommunens biogasplan

Reducere udledning af CO2 fra transportsektoren

- Fremme omstillingen fra fossile drivmidler til el, biodiesel mm.

- Etablere el-ladestandere ved private virksomheder og i det offentlige rum

Reducere drivhusgasser fra landbruget og naturen

- Gennemføre lavbundsprojekter via kommunal facilitering

- Jordfordeling og mere effektiv drift af landbrugsjorder

- Skovrejsning

Klimatilpasse byer, bygninger, infrastruktur og natur

Bruge strategiske partnerskaber og lokale klimaaftaler

- forpligtende aftaler på regionalt og nationalt plan

- lokale klimaplaner med fjernvarmeværker, virksomheder, foreninger eller leverandører.

Høringssvar
Høringssvar vil blive offentliggjort, og alle høringssvar samles i et dokument, der følger den politiske behandling. Høringssvarene kan både føre til justeringer i den endelige klimahandlingsplan samt fremtidige projekter eller planlægning.

Du kan finde mere om den kommende Klimahandlingsplan på:

https://www.syddjurs.dk/klimahandlingsplan2020
 

Facebook-siden Klimahandlinger i Syddjurs Kommune:

https://www.facebook.com/KlimahandlingerSyddjursKommune

 

Persondata
Alle indsendte høringssvar (bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser mv.) er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på Syddjurs Kommunes hjemmeside samt indgå i den videre politiske behandling.
Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og anden personlig oplysning, som oplyses i høringssvar, vil ligge offentligt tilgængeligt. Personer registreret med navne- og adressebeskyttelse opfordres til, at oplyse dette i forbindelse med indsendelse af høringssvar.

BilagStørrelse
klimahandlingsplan-2021-2024.pdf19.42 MB
Opdateret: 06-04-2021 09:30
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt