Miljøgodkendelse af svinebedriften på Gml. Landevej 30, 8544 Mørke

Syddjurs Kommune meddeler miljøgodkendelse af svinebedriften på Gml. Landevej 30, 8544 Mørke. Syddjurs Kommune har vurderet, at produktionen kan drives uden at påvirke miljøet væsentligt.

 

På ejendommen foreligger en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 fra 2004 med en udvidelse efter anmeldeordning i 2014. Der ansøges nu om større fleksibilitet i relationen til ind- og udgangsvægt på slagtesvinene samt etablering af en mindre ammekvægsbesætning. Der inddrages ikke nye stald- eller produktionsarealer i forbindelse med ændringen, der er uændret godkendelse til i alt 2218 m2 produktionsareal. Afgørelsen træffes efter husdyrlovens § 16a.

Åben indsigt: https://www.syddjurs.dk/sag/18/35670

Syddjurs Kommunes afgørelse og klagevejledning er vedhæftet, og kan endvidere ses på:

http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-3

Opdateret: 05-12-2018 13:36
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.