Offentlig bekendtgørelse af Forslag til Lokalplan nr 420 med tilhørende kommuneplantillæg nr 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016.

Kommende behandling

> Se dagsorden, Punkt 291, møde i udvalget for plan, udvikling og kultur

 

Samlede høringssvar

> Samlede høringssvar nr. 1 - 49

> Samlede høringssvar nr. 50 - 90

 

Vær opmærksom på at i denne sag er afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt offentliggjort på ny.

Administrationen er blevet opmærksom på, at der ved offentliggørelsen vedr. afgørelsen om ikke at miljøvurdere Lokalplan nr. 420 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 17 har kunnet opstå en begrundet tvivl hos læsere om procedure for klage og klagefrist for afgørelsen. For at fjerne eventuelle tvivlsspørgsmål, har administrationen besluttet at annoncere afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne igen.

Der er høringsfrist vedr. Forslag til Lokalplan nr. 420 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 d. 8. januar 2019.

Der er ny klagefrist vedr. afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering d. 8. januar 2019.

 

Lokalplanområdet omfatter et areal i landzone på ca. 1,65 ha ved Kalø Slotsruin ca. 1 km syd for Røndes bygrænse. Lokalplanens formål er, at muliggøre etablering af et Velkomstcenter ved indgangen til Nationalpark Mols Bjerge. Formålet med lokalplanen er desuden, at fastlægge bygningsregulerende bestemmelser der sikrer, at centeret tilpasses landskabet.

Desuden er formålet at sikre den bevaringsværdige bygning Strandhuset gennem bevarende bestemmelser i lokalplanen.

Kommuneplantillæg nr 17 er udarbejdet med henblik på, at justeres kommuneplanrammens afgrænsning, således at denne er sammenfaldende med lokalplanens afgrænsning. Desuden er ramme bestemmelserne ændret , så der er overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanens bestemmelser. I kommuneplantillægget fastlægges det også, at den bevaringsværdige bygning Strandhuset klassificeres med bevaringsværdien 3.

Debatperiode og offentligt borgermøde
Forslagene er fremlagt til offentligt debat i 9 uger i perioden fra den 06.11 2018 til den 08.01 2019.

Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg kl. 17:00, torsdag den 29.11. 2018 Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag.

Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 08.01. 2019, hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes på mail til: syddjurs@syddjurs.dk eller med almindelig post til: Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen.

Miljøvurdering

Syddjurs Kommune har foretaget en screening af Lokalplan 420 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering.

Afgørelsen se på nedenstående link:

https://www.syddjurs.dk/hoeringer/afgoerelse-om-ikke-miljoevurderingspligt-af-lokalplan-nr-420-med-tilhoerende

 

Opdateret: 29-03-2019 08:13
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback