Offentlig bekendtgørelse den 11. juni 2019 af Forslag til Lokalplan nr. 427 Område til daginstitution og andre offentlige formål, mv ved Lyngevej i Knebel (”Knudepunktet”)

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 29. maj 2019 at vedtage ovennævnte plan til offentlig høring.

Forslag til lokalplan nr. 427
Lokalplanområdet ligger i Knebel i umiddelbart tilknytning til Molsskolen og Molshallen og omfatter et areal på cirka 2,1 ha.
Lokalplanen giver mulighed for nybyggeri og ombygning af eksisterende byggeri.

Anvendelsen indenfor området er fastlagt til offentlige formål, publikumsorienterede services og liberalt erhverv. Der kan således,
som det er hensigten, etableres daginstitution, multisal, madhus, omklædning, Menighedsrådenes kontor og øvrige kontorfaciliteter indenfor området.

Der må indenfor lokalplanområdet etableres maksimalt 7.000 m² bruttoetageareal og bebyggelsen må ikke overstige 12 meter og 2 etager. Det bestemmes med lokalplanen, at nybyggeri skal placeres indenfor byggefelt, som ligger mellem Molsskolen og Molshallen.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Lyngevej.

Offentlig høring og borgermøde
Planforslaget er fremlagt i offentligt høring i perioden fra den 11. juni til den 6. august 2019. I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger til de fremlagte planforslag. Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 6. august 2019.

Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til syddjurs@syddjurs.dk eller med almindelig post til Syddjurs Kommune, ”Plan, Udvikling og Mobilitet”, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Bemærkninger skal mærkes med sagsnr.: 19/19377.

Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Der afholdes offentligt borgermøde om planforslaget tirsdag den 25. juni 2019 kl. 17.00 i Auditoriet på Molsskolen, Skoletoften 17, 8420 Knebel.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

BilagStørrelse
forslag_lp427.pdf4.85 MB
Opdateret: 10-06-2019 12:00
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Feedback