Olaf Ryes Vej 9, Borup - Landzonetilladelse til genopførelse af sommerhus

Syddjurs Kommune har givet tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

 

Olaf Ryes Vej 9, 8420 Knebel

Opførelse af et sommerhus på matr. nr. 21d Borup By, Helgenæs.

Sagsnr. 2019/7844

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være kommunen i hænde via klageportalen senest den 10. april 2019 inden for åbningstiden. Information om klagevejledning og åbningstider findes på www.syddjurs.dk/landzone
 

 

Aktindsigt

Sagen kan ses via dette link  http://www.syddjurs.dk/sag/19/7844
 

 

Opdateret: 13-03-2019 14:39
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback