Planlægning for Egil Fischers Ferieby - Indkaldelse af ideer og forslag

Egil Fischers Ferieby

Feriebyen udgør Danmarks første sammenhængende byplan for en feriebebyggelse og blev påbegyndt af Byplanarkitekt Egil Fischer i starten af 1920’erne. Planlægningen har til formål at få udarbejdet en lokalplan med fokus på bevaring af Egil Fischers Ferieby, så feriebyen bevares og forbedres som et enestående kulturmiljø.

Arealer, der forventes at indgå i den kommende planlægning udlægges til henholdsvis rekreative formål og blandet bolig- og erhvervsformål i landzone. Arealerne kan ses på vedhæftede kortbilag.

Idéer og forslag

Hvis du har idéer og forslag til planlægningen, om eksempelvis bevaring af bygninger, områdets afgrænsning eller andet, der vedrører den kommende planlægning for området, skal disse fremsendes skriftligt til syddjurs@syddjurs.dk eller pr. brev til Syddjurs Kommune, ’Plan, Udvikling og Mobilitet’, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Idéer og forslag skal være modtaget af Syddjurs Kommune senest tirsdag d. 30. april 2019. Fremsendte idéer og forslag mærkes med sagsnr.: 18/34403.

Vær opmærksom på at indkomne høringssvar som udgangspunkt er offentlige.

Her kan du finde flere oplysninger

Du kan se offentlige dokumenter på sagen via Syddjurs Kommunes hjemmeside - www.syddjurs.dk - under Åben Indsigt, sagsnr.: 18/34403.

Det videre forløb

Indkomne ideer og forslag i foroffentlighedsfasen vil indgå i det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. Når byrådet vedtager et forslag til kommuneplantillæg, sendes dette desuden i otte ugers offentlig høring. Planforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder m.fl. vil blive orienteret som anført i planloven. Der vil således også i denne forbindelse være mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.

Grundejere og beboere i området vil desuden blive inviteret til et opstartsmøde for lokalplanprocessen i løbet af maj 2019. På mødet vil der blive mulighed for at tilmelde sig til at modtage nyhedsbreve om lokalplanen. Det vil også være muligt at tilmelde sig en arbejdsgruppe, som skal arbejde med relevante emner i forhold til lokalplanen.

Den offentlige høring på forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan forventes, at finde sted i perioden april til juni 2020.

Opdateret: 16-04-2019 07:22
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt