Præstekravevej 46, Følle - Landzonetilladelse til Tiny House

Syddjurs Kommune har givet tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

 

Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Opstilling af Tiny House på matr. nr. 2f Følle By, Bregnet.

Sagsnr. 2018/51681

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være kommunen i hænde via klageportalen senest den 4. februar 2019 inden for åbningstiden. Information om klagevejledning og åbningstider findes på www.syddjurs.dk/landzone
 

 

Aktindsigt

Sagen kan ses via dette link  http://www.syddjurs.dk/sag/18/51681
 

Opdateret: 07-01-2019 09:55
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback