Stormosevej 8 - Undersøgelsesboring og midlertidig indvindingstilladelse

 

Tilladelse til etablering af ny undersøgelsesboring og midlertidig indvindingstilladelse på matr.nr. 6n Fuglslev By, Fuglslev.

Michael Hammershøj har søgt om tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring på matr.nr. 6n Fuglslev By, Fuglslev, samt indvindingen af 95.000 m3 pr. år.

Syddjurs Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en ny undersøgelsesboring samt midlertidig indvindingstilladelse på 95.000 m3 pr. år. Tilladelsen er meddelt efter Vandforsyningsloven §20 og §21.

Syddjurs kommune har på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering ligeledes truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke danner grundlag for udarbejdelse af en miljøvurdering, idet projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Aktindsigt

Sagens akter kan ses her. Markvanding - Stormosevej 8, 8400 Ebeltoft | Syddjurs Kommune

 

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan frem til den 22. december 2021 påklages til Miljø-og fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig og indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Yderligere klagevejledning findes på www.naevneneshus.dk

 

 

Opdateret: 24-11-2021 13:00
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt