Tilladelse til etablering af rørbro i Stampbækken

Tilladelse til etablering af rørbro i Stampbækken

 

Syddjurs Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens[1] § 47 til etablering af en rørbro i Stampbækken ved matr.nr.8a, Lyngsbæk By, Dråby

 

Sagen kan gennemses ved henvendelse til Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Eller via https://www.syddjurs.dk/sag/19/16898

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til Vandløbslovens § 81 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter afgørelsen er meddelt og annonceret på kommunens hjemmeside.

 

En eventuel klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og fødevareklagenævnet bestemmer andet Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ved sin behandling stadfæste, ændre eller ophæve afgørelsen.

 

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som kan findes via et link på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk eller direkte på www.borger.dk eller www.virk.dk. På www.borger.dk eller www.virk.dk skal der logges på, typisk med NEM-ID.

 

 

[1] Vandløbsloven; Lovbekendtgørelse nr. 720 af 08-06-2018

Opdateret: 29-11-2019 11:44
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt