Tilladelse til kvægproduktion på Ballevej 34, 8400 Ebeltoft

Syddjurs Kommune meddeler tilladelse til fortsat produktion af kvæg på ejendommen Ballevej 34, 8400 Ebeltoft. Tilladelsen vedrører overgang til ny lovgivning, og der opføres ikke nye stalde i forbindelse med tilladelsen.

Syddjurs Kommune har vurderet, at det ansøgte kan tilladeles på ejendommen uden at påvirke miljøet og omgivelserne væsentligt med de vilkår, der er stillet i miljøtilladelsen. Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelseslovens § 16b.

Syddjurs Kommunes afgørelse og klagevejledning er vedhæftet, og kan endvidere ses på:

https://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-5

Opdateret: 07-01-2021 14:27
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.