Tirstrup Vandværk - dispensation efter §§ 16 og 62

 

Afgørelse i forbindelse med fund af Chloridazon-desphenyl på Tirstrup Vandværk over grænseværdien.

Syddjurs Kommune har truffet afgørelse efter § 16 stk. 2 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, og meddelt påbud efter § 62 stk. 1 i vandforsyningsloven til Tirstrup Vandværk. Afgørelserne er meddelt, da Tirstrup Vandværk ikke uden tiltag kan overholde kvalitetskravet Chloridazon-desphenyl. Seneste resultat på afgang vandværk er 0,13 μg/l. Kvalitetskravet er ved forbrugers taphane 0,1 μg/l.

Syddjurs Kommune meddeler i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed dispensation til Tirstrup Vandværk for en periode på op til 3 år. Dispensationen udløber den 1. februar 2023. Tirstrup Vandværk har igangsat en række tiltag på vandværkets boringer mhp. at kunne nedbringe værdien for Chloridazon-desphenyl.

Afgørelsen kan ses herunder på kommunens hjemmeside under ”Åben indsigt” sag nr.: 19/45402

Opdateret: 09-01-2020 08:57
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt