Tornhøjvej 7, Koed - Landzonetilladelse til lovliggørelse af kontor, altan og tilbygning til lager

Syddjurs Kommune har givet tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

 

Tornhøjvej 7, 8560 Kolind

Lovliggørelse af kontor, tilbygning til lager samt overdækning på matr. nr. 26a Koed By, Koed.

Sagsnr.:  2021/6646

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være kommunen i hænde via klageportalen senest den 4. maj 2021 inden for åbningstiden. Information om klagevejledning og åbningstider findes på www.syddjurs.dk/landzone
 

 

Aktindsigt

Sagen kan ses via dette link  http://www.syddjurs.dk/sag/21/6646
 

Opdateret: 06-04-2021 09:26
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt