Trafikplan Djursland

Midttrafik har i samarbejde med Norddjurs og Syddjurs kommuner udarbejdet en ny plan for kommunernes kollektive trafiknet. Trafikplanen er som udgangspunkt bygget op omkring et ønske om at binde Djursland bedre sammen og opnå bedre koordinering med Letbanen. Med trafikplanen indføres et hovednet med fast frekvens, ensartede ruteforløb og faste minuttal. Hovednettet binder Djursland sammen internt og styrker forbindelsen til Randers og Aarhus. Ruterne i hovednettet koordineres, så der i en række knudepunkter kan foretages skift mellem ruterne og til/fra de øvrige ruter på Djursland. Derudover oprettes en række uddannelsesruter, der har til formål at understøtte uddannelsessøgendes mulighed for at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne på skoledage.


I foråret 2019 var trafikplanens overordnede principper, herunder nye ruteføringer og betjeningsomfang, i offentlig høring. Midttrafik og kommunerne modtag i alt 75 høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvarene gav anledning til mindre justeringer på udvalgte ruter. I september 2019 blev trafikplanen endeligt vedtaget i byrådene og hos Region Midtjylland.

> Læs mere, find høringskøreplaner og afgiv høringssvar på Midttrafiks hjemmeside her

Opdateret: 09-01-2020 16:19
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt