Trojavej 74A - Boeslum - Landzonetilladelse til opstilling af solcelleanlæg på terræn

 

Syddjurs Kommune har givet tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

 

Trojavej 74A, 8400 Ebeltoft

Opstilling af et solcelleanlæg på i alt 896 m2 på matr. nr. 15l Boeslum By, Dråby

Sagsnr. 2019/11531
 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være kommunen i hænde via klageportalen senest den 4. juni 2019 inden for åbningstiden. Information om klagevejledning og åbningstider findes på www.syddjurs.dk/landzone
 

 

Aktindsigt

Sagen kan ses via dette link  http://www.syddjurs.dk/sag/19/11531  

Opdateret: 07-05-2019 08:32
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt