Bogens Strand - Tilladelse til etablering af badebro

fre, 2017-03-17 10:13 -- lfo
Afgørelse
Høringsfrist / Klagefrist: 
Tirsdag den 18. april, 2017

Tilladelse til etablering af badebro ved Bogens  Strand - sag 16/9283

Syddjurs Kommune har i henhold til Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer godkendt genetablering af en 30 meter lang badebro på Bogens Strand ud for ejendommen matr. 1 ai Bogens by, Vistoft.

 

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan i henhold til Bekendtgørelse om bade- og bådbroer påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Dette skal ske skriftligt til Kystdirektoratet. Klagefristen er 4 uger, og en evt. klage indsendes til Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, eller pr. mail til natur.miljoe@syddjurs.dk. Syddjurs Kommune videresender herefter klagen til Kystdirektoratet ledsaget af afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Eventuelle klager skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den 9. juni 2010

 

Syddjurs Kommunes afgørelse og fulde klagevejledning kan ses herunder og via Åben Indsigt, sag 16/9283

Sagsnummer: 
16/9283
Opdateret: 17-03-2017 10:13
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.

Kontakt

Feedback