Estrupvej 2, Søby - Opførelse af madpakkehus

fre, 2017-05-19 09:22 -- grkr
Afgørelse
Høringsfrist / Klagefrist: 
Fredag den 16. juni, 2017

Syddjurs Kommune har givet tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

 

Estrupvej 2, 8543 Hornslet

Opførelse af madpakkehus i tilknytning til den eksisterende bålhytte på matr.nr. 11u Søby By, Søby.

                                 

Sagsnr. 2017/14676

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være kommunen i hænde via klageportalen senest den 16. juni 2017 inden for åbningstiden. Information om klagevejledning og åbningstider findes på www.syddjurs.dk/landzone

 

Aktindsigt

Sagen kan ses via dette link  http://www.syddjurs.dk/sag/17/14676

Sagsnummer: 
17/14676
Opdateret: 19-05-2017 09:22
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Feedback