Nødagervej 30 Kolind - Tilladelse til husdyrproduktion

fre, 2017-03-17 09:13 -- lfo
Afgørelse
Høringsfrist / Klagefrist: 
Tirsdag den 18. april, 2017

Afgørelse vedr. tilladelse til husdyrproduktion på ejendommen Nødagervej 30, 8560 Kolind

Syddjurs kommunes har meddelt tilladelse til husdyrproduktion på ejendommen Nødagervej 30, 8560 Kolind – sag 16/41125

Tilladelsen vedrører:

  • udvidelse af produktionen fra 40 ungtyre samt 40 tyrekalve til 75 tyrekalve (90-220 kg) og 75 ungtyre (220-440 kg) og 9 småkalve (1-6 mdr.)
  • etablering af to kalvebokse

Syddjurs kommune har vurderet, tilladelsen kan meddeles uden at medføre væsentlige virkninger på miljøet og omgivelserne med de vilkår, der er stillet i tilladelsen.

Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelseslovens § 10.

Syddjurs Kommunes afgørelse med klagevejledning kan ses herunder eller på

http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-3

Sagsnummer: 
16/41125
Opdateret: 17-03-2017 09:13
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.

Kontakt

Feedback