Økonomikonsulent med fokus på Familieområdet til central økonomistab

Finans og Indkøb i Syddjurs Kommune søger en ny økonomikonsulent, som vil være med til at sikre, at økonomien omkring familie- og socialområdet fungerer optimalt.

Du vil blive en del af et team på 3-4 personer, som arbejder for optimalt overblik over udgifter til opholdsbetalinger, plejefamilier m.v., og du vil få selvstændigt ansvar for økonomiopgaver tilknyttet Familieområdet.

Du vil få daglig kontakt med familieområdet og medarbejderne her, hvor du skal understøtte de administrative arbejdsgange omkring økonomien særligt i vores bevillingsstyringssystem AS2007.

Du skal:
 • Være stærk i økonomi og data
 • Gerne have kendskab til AS2007, som er vores IT-system til håndtering af bevillinger, betalinger og opkrævninger vedr. borgerne.
 • Gerne kende til mellemkommunal lovgivning på familieområdet
 • Brænde for at understøtte et fagområde som familieområdet.
 • Være god til at samarbejde både i det nære team, og med resten af organisationen.
Dine opgaver vil blive:
 • Samarbejde med familieafdelingen om registrering af ydelser, egenbetaling og indsatser
 • Beregningsopgaver – f.eks. ifbm. særligt dyre enkeltsager, refusioner m.v.
 • Oprettelse af stamdata i AS2007 f.eks. takster
 • Controllingopgaver omkring korrekt registrering af borgeren.
 • Videreudvikle digitale assistenter, der understøtter overblikket over borgere
Vi tilbyder:
 • Mange spændende økonomiopgaver
 • Stor variation i arbejdsopgaverne
 • Eget meningsfyldt ansvarsområde
 • Gode kollegaer
 • Fleksibilitet i ansættelsen
Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen. De fleste dage vil være på Rådhuset i Ebeltoft, men der vil også være behov for at møde ind i Kommunens administrationsbygning i Hornslet, idet Familieafdelingen sidder her.

Der har i 2021 været udvidet hjemmearbejde, og det forventes, at der også fremadrettet vil være mulighed for at arbejde delvist hjemmefra.

Ansættelse er hurtigst muligt dog senest 1. oktober 2021.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder for Finans og Indkøb Martin Vellerup Andersen på 21 12 42 06.

Der indhentes straffeattest ved tilbud om ansættelse.

Ansøgningsfrist er den 13. august 2021.

Samtaler løbende

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Du skal søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal gerne være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, om er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.
 

Opdateret: 04-08-2021 03:45
Jobkategori:
Administration & Sagsbehandling
Ansøgningsfrist:
13-08-2021
Kontaktperson:
Martin Vellerup Andersen
Telefonnummer:
21124206