Områdeleder for Plejeboligerne i Syddjurs Kommune

Kan du skabe rammen for det gode hverdagsliv, hvor omsorg, socialt fællesskab og
aktiviteter er en naturlig del af hverdagen til glæde for beboere og pårørende? Er du
drivkraften, der kan stå i spidsen for Syddjurs’ plejeboliger og sammen med dit
lederteam og 360 motiverede medarbejdere sikre fremtidens pleje og omsorg? Er du
indstillet på at fremme et stærkt tværgående samarbejde såvel internt som eksternt?

Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune søger en områdeleder til Plejeboliger pr. 1.
februar 2022.

Det er plejecentrenes vision at være en stærk part i fremtidens pleje og omsorg og
samtidig sikre en balance, hvor kvalitet, effektivitet og trivsel går op i en højere enhed.
Derfor skal der arbejdes for, at plejeboligområdet er en smidig og effektiv organisation
kendetegnet ved fleksibilitet, innovation og multifunktionalitet således, at centrene kan
imødekomme fremtidens behov og foranderlighed.

Som leder af plejeboligerne vil dit arbejde tage afsæt i Syddjurs Kommunes
værdighedspolitik. Politikken rummer visionen om et værdigt ældreliv for alle. Vi arbejder
for at sikre og bevare det værdige liv for ældre borgere med udgangspunkt i tre grundlæggende principper:

1) Respekt for borgerens selvbestemmelse, 2) hensyn til borgerens integritet og
3) omsorg for borgerens sårbarhed.

Du vil som leder af plejeboligerne få ansvaret for 5 plejecenterledere og ca. 360
medarbejdere bestående af social- og sundshjælpere, social- og sundhedsassistenter,
sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter samt ernæringsassistenter. Syddjurs
Kommune råder over 305 plejeboliger fordelt på fem plejecentre placeret i henholdsvis
Kolind, Ebeltoft, Knebel, Rønde og Hornslet.

Som områdeleder af plejeboligerne får du reference til Sundhed og Omsorgschefen og
kommer til at indgå i ledergruppen på Sundhed- og Omsorgsområdet. Her får du i
samarbejde med resten af ledergruppen ansvaret for tværgående projekter og
indsatser. Du kommer derfor til at spille en afgørende rolle i udviklingen af fremtidens
Sundhed og Omsorg, hvor vi hele tiden udvikler på vores indsatser og samarbejdet
internt og eksternt for at opnå en stærk og koordineret indsats for borgeren. Du skal som
områdeleder bidrager til at sikre og bevare det værdige liv for borgere, særligt når de er
ældre og har behov for hjælp.

Vi tilbyder:
 • En udviklende lederstilling i krydsfeltet mellem service, effektiviseringer, økonomi, værdier og lovgivning
 • Samarbejde med en ledergruppe, der trækker i samme retning med højt drive, faglig tyngde og engagement.
 • Engagerede og motiverede medarbejdere.
 • Mulighed for at sætte dit præg på den strategiske udvikling af området.
 • En stilling i en kommune, der søger at møde økonomiske og demografiske udfordringer med rehabilitering, udvikling og nytænkning.
Om dig:
Som person forventes, at du:
 • Har en synlig og åben ledelsesstil, hvor du formår at skabe følgeskab og tydelighed i forhold til visioner, mål og retning
 • Evner at arbejde både mål-, proces- og resultatorienteret
 • Er bevidst om en udviklingsorienteret styring koblet med hensynet til en omkostningseffektiv prioritering.
 • Er i stand til at kommunikere og oversætte politiske og administrative beslutninger og strategier af betydning for plejecentrene i Sundhed og Omsorg
 • Har økonomisk indsigt og analytisk kapacitet samt forståelse for hvilke beslutninger og handlinger, der skal gennemføres for at bevare en sund økonomi
 • Er en holdspiller af hjertet og evner at etablere og være deltagende i et udviklende samarbejde på tværs af organisationen
 • Kan sikre, at beboerne og samarbejdspartnere oplever et professionelt og ordentligt samarbejde med plejeboligområdet
 • Har fokus på borgeren og kerneopgaven.
 • Har interesse i og gerne erfaring med at gennemføre omstillings- og udviklingsprojekter.
Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte Sundhed og Omsorgschef Ingelise Juhl på 24 48 75 42

Deadline for ansøgning er den 13. december 2021.

Første samtaler den 16. december 2021.

Læs mere om stillingen her: Job og Personprofil- Områdeleder for Plejeboligerne

Se link: Job og personprofil - Områdeleder for Plejeboligerne 2021

”Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.”.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit
CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs.
dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland
med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier
at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en
enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i
den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem
de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million
arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede
medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles
ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager
afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed,
udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med
borgere og samarbejdspartnere.

 

Opdateret: 28-11-2021 06:15
Jobkategori:
Ledelse
Ansøgningsfrist:
13-12-2021
Kontaktperson:
Ingelise Juhl
Telefonnummer:
24487542