Pindstrupvej 23 - Thorsager - Opførelse af tilbygning på 87 m2

ons, 2017-05-17 08:39 -- pema
Afgørelse
Høringsfrist / Klagefrist: 
Onsdag den 14. juni, 2017

 

Syddjurs Kommune har givet tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

 

Pindstrupvej 23, 8410 Rønde

Opførelse af tilbygning på 87 m2 på matr. nr. 4f Thorsager By, Thorsager

Sagsnr. 2017/15247

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være kommunen i hænde via klageportalen senest den 14. juni 2017 inden for åbningstiden. Information om klagevejledning og åbningstider findes på www.syddjurs.dk/landzone

 

Aktindsigt

Sagen kan ses via dette link  http://www.syddjurs.dk/sag/17/15247

Sagsnummer: 
17/15247
Opdateret: 17-05-2017 08:39
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Feedback