Sjørupgårdvej 9, Nimtofte - Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion

man, 2017-04-10 13:03 -- lfo
Afgørelse
Høringsfrist / Klagefrist: 
Tirsdag den 16. maj, 2017

Afgørelse vedr. tillæg til § 12 miljøgodkendelse af svineproduktionen, Sjørupgårdvej 9, Nimtofte

Syddjurs kommunes har meddelt tillæg til § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion på ejendommen Sjørupgårdvej 9, Nimtofte – sag 17/1776

Tilladelsen vedrører:

  • udvidelse af den eksisterende farestald
  • etablering af ny gyllebeholder

Syddjurs kommune har vurderet, tilladelsen kan meddeles uden at medføre væsentlige virkninger på miljøet og omgivelserne med de vilkår, der er stillet i tilladelsen. Tillægget omfatter ingen ændringer af det tilladte dyrehold på ejendommen.

Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelseslovens § 12.

 

Syddjurs Kommunes afgørelse med klagevejledning kan ses nederst på siden eller på

http://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-3

Sagsnummer: 
17/1776
Opdateret: 10-04-2017 13:03
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.

Kontakt

Feedback