Smouenvej 13 - Rønde - Rense- og forsinkelsesbassin

fre, 2017-05-19 09:23 -- pema
Afgørelse
Høringsfrist / Klagefrist: 
Fredag den 16. juni, 2017

Syddjurs Kommune har givet tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

 

Smouenvej 13, 8410 Rønde

Etablering af rense- og forsinkelsesbassin på matr. nr. 37d Rønde By, Bregnet

Sagsnr. 2017/16285  

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være kommunen i hænde via klageportalen senest den 16. juni 2017  inden for åbningstiden. Information om klagevejledning og åbningstider findes på www.syddjurs.dk/landzone

 

Aktindsigt

Sagen kan ses via dette link  http://www.syddjurs.dk/sag/17/16285

Sagsnummer: 
17/16285
Opdateret: 19-05-2017 09:23
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Feedback