Søgårdsvej 1, Tåstrup - Opførelse af dobbelthus

tir, 2017-04-18 12:59 -- grkr
Afgørelse
Høringsfrist / Klagefrist: 
Tirsdag den 16. maj, 2017

Syddjurs Kommune har givet tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

 

Søgårdsvej 1, 8410 Rønde

Opførelse af dobbelthus på 183 m² på matr.nr. 20b Tåstrup By, Feldballe.

                                 

Sagsnr. 2017/4650

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være kommunen i hænde via klageportalen senest den 16. maj 2017 inden for åbningstiden. Information om klagevejledning og åbningstider findes på www.syddjurs.dk/landzone

 

Aktindsigt

Sagen kan ses via dette link  http://www.syddjurs.dk/sag/17/4650

Sagsnummer: 
17/4650
Opdateret: 18-04-2017 12:59
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Feedback