Her kan du få et overblik over ledige stillinger i Syddjurs Kommune.
Syddjurs Kommune vil gerne gøre det nemt for dig at blive opmærksom på de jobs, som er relevante for dig.

Klik her for at gå til Karriercenter og jobagent

Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

Afløser til et meningsfyldt job i Hornslet.

Ønsker du et studiejob, der giver mening, så er det måske lige dig vi mangler i vores gode hjemmeplejegruppe. Måske kan du arbejde hver 2. weekend, måske kan du arbejde et par aftener om ugen, eller måske noget helt tredje passer lige netop for dig. Så er det måske lige noget for dig!

Vi kan lige nu tilbyde et fleksibelt job, som passer ind i et travlt studie. Ansættelse efter aftale.
Ansøgningsfrist: 
15-11-2021

Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

Sosu-hjælper til dagvagt eller aftenvagt i Hornslet.

Måske er du lige nyuddannet sosu-hjælper eller måske trænger du til luftforandring. Vi kan lige nu tilbyde 1 ledig stilling i hjemmeplejen i Hornslet, en i aftenvagt og 1 i dagvagt.

Vi håber, at du kan starte den 2. januar 2022, eller efter aftale.

I Hjemmeplejen har vi fokus på at skabe det bedste hverdagsliv for borgerne, med fokus på tværfagligt samarbejde, læring/udvikling og kvalitet.

Vi forventer at du…:
  Ansøgningsfrist: 
  15-11-2021

  Vi søger en engageret social- og sundhedsassistent med hjertet på rette sted til
  Plejecenter Lillerupparken.  Vi har 83 plejeboliger, der er fordelt på 5 enheder.

  Vi er en stor tværfaglig personalegruppe, der består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ernæringsassistenter, fysio- og ergoterapeuter samt sygeplejersker, som sætter beboerne i centrum og arbejder ud fra Syddjurs Kommunes værdier om åbenhed, kvalitet, udvikling og respekt.
  Ansøgningsfrist: 
  17-11-2021

  Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud søger en Centerleder med tiltrædelse 1. januar 2022. Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er en del af udføreenhederne på social og familieområdet.
  Ansøgningsfrist: 
  21-11-2021

  Administration & Sagsbehandling

  Arbejdsmarkedsrådgiver til sygedagpengeområdet

  Vi søger en arbejdsmarkedsrådgiver til sygedagpenge området.

  Der er tale om en fast stilling 37 timer om ugen med tiltrædelse snarest mulig.

  Stillingen er placeret i Center for Job og Fastholdelse, Jobcenter Syddjurs, hvor vi varetager indsatsen for borgere, der er visiteret til sygedagpenge og jobafklaringsforløb.
  Ansøgningsfrist: 
  31-10-2021


  Dagtilbud Hornslet Vest består af Børnehusene Bækdalen og Ågården. I Ågården, Ågårdvej 3, 8543 Hornslet, mangler vi 1 pædagog på 35 timer/uge pr. 1. januar 2022, eller snarest derefter.

  Børnehuset Ågården er en integreret institution. Vi har 3 grupper med børnehavebørn, samt 1 gruppe med vuggestuebørn. Du skal være i en af børnehavegrupperne sammen med 2 andre dygtige medarbejdere og børn i aldersgruppen 3-6 år.
  Ansøgningsfrist: 
  22-11-2021

  Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

  Sosu-hjælper til hjemmeplejen i Ebeltoft

  Til hjemmeplejen i Ebeltoft søger vi pr. 1. januar 2022 eller efter aftale en sosu-hjælper til dagvagt med arbejde hver 2 eller 3 weekend.

  I Hjemmeplejen har vi fokus på at skabe det bedste hverdags liv for borgerne, med fokus på tværfagligt samarbejde, læring/udvikling og kvalitet.

  Vi forventer at du:
  • Har fokus på den rehabiliterende tilgang, samt udvikle et aktivt og godt hverdags liv for borgerne.
  Ansøgningsfrist: 
  17-11-2021

  Syddjurs byder på en unik natur, og her har du muligheden for at bidrage med dine kompetencer på et vigtigt område.


  Med udgangspunkt i Kommuneplan 2020 og vores Biodiversitetsstrategi arbejder vi for at skabe mere og bedre natur. Det gør vi for biodiversitetens skyld, men også for borgernes, for vi tror på, at dette arbejde er med til at understøtte kommunens gode udvikling.
  Ansøgningsfrist: 
  14-11-2021

  Undervisning, Børn & Unge

  Ungsyddjurs søger medarbejder

  Ungsyddjurs søger pr. 1. december 2021 en medarbejder i Ungdomsskolehuset Rønde.

  Stillingen er på 30 timer ugentligt.

  Ungdomsskolehusene er et fritidstilbud for børn og unge i aldersgruppen 10 – 18 år.

  Åbningstiderne er 14.00 – 17.30 alle hverdage i ugen og to aftener 18.00 – 21.00.
  I tidsrummet 14.00–17.30 er det primært børn i alderen 10-12 år, der er i Ungdomsskolehuset og i tidsrummet 18.00 – 21.00 er det kun 13 – 18 årige, der benytter tilbuddet.
  Ansøgningsfrist: 
  27-10-2021

  Er du vores nye kollega?

  Vi søger pr. 1. december 2021 eller efter aftale en forløbsansvarlig fysioterapeut til en kombineret stilling i Rehabiliteringsenheden Syddjurs Træner og Den Ambulante Genoptræning Tirstrup.

  Der er som udgangspunkt tale om en fast stilling på 37 t/uge.
   
  Syddjurs Kommune har som mål at understøtte borgerne i at mestre eget liv, så den enkelte kan opleve højst mulig livskvalitet, også med sygdom og funktionstab.
  Ansøgningsfrist: 
  25-10-2021


  Vi søger 2 uddannede pædagoger, heraf 1 til fast ansættelse og 1 til et barselsvikariat.
  Vi forventer at du brænder for arbejdet med børn i alderen 0 – 3 år.

  Tiltrædelse gerne snarest.

  Uglen er en aldersintegreret daginstitution med børn fra 0 – 6 år. Uglen er på vej til at øge normeringen til 150 børn, og vi er gradvist ved at øge antallet af børn.
  Vi har 4 vuggestuegrupper, med hver 10 – 12 børn, og du bliver tilknyttet en af disse grupper.
  Ansøgningsfrist: 
  25-10-2021

  Rusmiddelcenter Syddjurs, Hovedgaden 75 B, 2.sal 8410 Rønde søger en kollega til en kombineret stilling som hhv. visitator og rusmiddelbehandler i vores Ungeteam, der arbejder med unge op til 30 år med et rusmiddelforbrug af både alkohol og stoffer. Der kan forekomme andre opgaver i Rusmiddelcenterets samlede tilbud. Stillingen er et barselsvikariat og på 37 timer om ugen.
  Ansøgningsfrist: 
  09-11-2021

  Rusmiddelcenter Syddjurs (RCS), Hovedgaden 75 B, 8410 Rønde søger pr. 1. januar 2022 en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent med erfaring og lyst til at arbejde med borgere, der har rusmiddelproblematikker og har brug for substitutionsbehandling, medicinsk alkoholbehandling m.m.  Der er tale om en fast stilling på 32 timer ugentligt. Du vil blive primær kontaktbehandler for en gruppe borgere som har en lang behandlingshistorik, og som har brug for en særlig tilrettelagt indsats.  
  Ansøgningsfrist: 
  05-11-2021

  Ebeltoft Børnehus søger en Pædagogfaglig leder til Æblehaven.

   Vil du være en del af et dynamisk ledelsesteam og være med til at sætte retning i samarbejde med engagerede og fagligt stærke medarbejdere.

  Stillingen kræver, at du mester at have det ene ben placeret solidt i praksis og det andet i ledelse.
  Ansøgningsfrist: 
  15-11-2021

  Administration & Sagsbehandling

  Sekretær til Ebeltoft Skole.

  Ebeltoft Skole søger en sekretær til vores indskoling med start 1. december 2021.

  Ebeltoft Skole er beliggende midt i Ebeltoft By. Vi er pt. en skole på to afdelinger, men skal fra starten af næste skoleår være samlet på én matrikel. Skolen er en 2 - 3 sporet skole med ca. 512 elever fra 0. – 9. klasse.

  Vi søger en sekretær, der kan indgå i skolens drift og arbejdsopgaver.

  Der vil bl.a. være tale om følgende:
   Ansøgningsfrist: 
   25-10-2021

   Hanehøj søger pr. 1. november 2021 en pædagog på 37 timer.

   Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet kl. 6.30 – 17.00. og arbejdsopgaver kan være i begge afd. i Hornslet øst som består af Hanehøj og Mosegården. Stillingen er dog primært på Hanehøj i vores vuggestue.
   • Hanehøj er en lille traditionel institution, med pt. 20 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn.
   Ansøgningsfrist: 
   25-10-2021

   Administration & Sagsbehandling

   Syddjurs Bibliotek søger en bibliotekar

   Syddjurs Bibliotek har markeret sig som et moderne og nytænkende bibliotek, der hele tiden arbejder for at være relevant for borgerne i kommunen. Dette sker ved at have fokus på spændende udviklingsprojekter såsom BMA på Maltfabrikken, nære borgersamarbejder, ‘mere bibliotek i landdistrikterne’ mv. samt fokus på vores fysiske biblioteker, værtskab, formidling, bogautomater og vores Rullende Bibliotek. 
    
   Ansøgningsfrist: 
   25-10-2021

   Da en af vores dygtige klinikassistenter har valgt at gå på pension til jul, søger vi en ny klinikassistent til tandreguleringsklinikken FKO.

   FKO står for fælles kommunal ortodontiordning. Vi foretager visitationer og tandregulering på børn fra Norddjurs Kommune og fra Syddjurs Kommune. FKO ligger i samme hus som den almindelige kommunale tandklinik i Rønde, den ligger lige ved siden af Rønde Skole.
    
   Der er 20 minutter i bil fra den nordlige del af Aarhus til klinikken.
   Ansøgningsfrist: 
   31-10-2021


   Kunne du tænke dig at være med til at udvikle Plejecenter Lillerupparken?

   Vi søger pr. 1. december 2021 en teamleder, der skal være en vigtig del af en spændende og udfordrende arbejdsplads.
   Ansøgningsfrist: 
   24-10-2021

   Undervisning, Børn & Unge

   Lærer til Mørke Skole, Udskolingen

   Til en fast stilling i udskolingen søger vi på Mørke skole en lærer fra 1. november eller snarest derefter

   Til de ældste klasser søger vi pr 1. november en lærer med interesse i og erfaring fra undervisning i udskolingen.  Vi søger en lærer med linjefag i tysk og også gerne i et eller flere af fagene matematik, historie samt idræt. 
   • Du har gode samarbejdsevner, og du reflekterer over din praksis. Også sammen med teamet.
   • Du er god til at skabe relationer.
   Ansøgningsfrist: 
   24-10-2021

   Undervisning, Børn & Unge

   Lærer søges til Mørke Skole

   Til en fast stilling i indskolingen søger vi på Mørke skole en lærer fra 1. december 2021

   Til de yngre klasser søger vi pr 1. august en lærer med interesse i og erfaring fra undervisning i indskolingen.  Vi søger en lærer med linjefag i dansk samt erfaring fra undervisning i dansk som andetsprog. Er du også musiklærer er det bare et plus. 
   • Du har gode samarbejdsevner, og du reflekterer over din praksis. Også sammen med teamet.
   • Du er god til at skabe relationer.
   Ansøgningsfrist: 
   24-10-2021

   PPR Syddjurs Kommune søger to engagerede psykologer, til henholdsvis en fast stilling på og et barselsvikariat på 37 timer/uge. Dit arbejde vil foregå på kommunens skoler og dagtilbud fra 0-18 år, og der vil være tale om selvstændig varetagelse af rådgivning og vejledning til pædagogisk personale og forældre.  
   Ansøgningsfrist: 
   24-10-2021