Klagevejledning

Lokalplaner, kommuneplaner og kommuneplantillæg kan påklages efter den endelige vedtagelse. Læs her hvordan

 
Ved offentliggørelse af den endelige vedtagelse af en lokalplan, kommuneplan eller et kommuneplantillæg

Efter planlovens § 58 stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en lokalplan, en kommuneplan eller et kommuneplantillæg påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft lovhjemmel til at træffe afgørelsen om endelig vedtagelse. Du kan derimod ikke klage over at Byrådet, efter din opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalenwww.borger.dk, eller på www.virk.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en lokalplan, kommuneplan eller kommuneplantillæg.

Du kan læse mere om klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmesiden, på www.nmkn.dk/klage.

Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.
 

Mere information

Du kan kontakte Plan- og Udvikling, hvis du har spørgsmål til en lokalplan, en kommuneplan eller et kommuneplantillæg der er under udarbejdelse, eller som lige er vedtaget, eller hvis du er i tvivl om, hvordan du kan klage.

Opdateret: 10-02-2017 17:15

Kontakt

Feedback