Klimahandlingsplan 2020

Klimahandlingsplan
Klimahandlingsplan

Klimahandlingsplan 2020 – i høring

Den nye plan skal både indeholde handlinger for at begrænse udledningen af drivhusgasser i kommunen og indeholde en plan for udvikle robusthed mod skader og tab fra oversvømmelser og skybrud.

Bidrag med idéer og handlinger til den kommende klimahandlingsplan via:

På Facebook-siden Klimahandlinger i Syddjurs Kommune kommer der i høringsperioden film og artikler om klimahandlingsplanen indsatsområder.  Bidrag med dine kommentarer og idéer via Facebook.

Du kan også skrive til Klimakoordinator Martin Tranholm Frøst på mtrf@syddjurs.dk

Her på siden kan man finde det oplæg, der sætter rammerne for den endelige handleplans visioner og indsatsområder. Du kan se kommunens energiregnskaber her.

Afgiv høringssvar

> Du kan afgive høringssvar via høringsportalen her

Byrådet har sat dette oplæg i høring frem til 5. oktober, der opstiller en række indsatsområder for fremtidige handlinger:

Effektmålinger og dokumentation for indsatser:

 • Udarbejdelse af energi og klimaregnskaber

Videreudvikling af varmeforsyning:

 • Grøn omstilling af varmeforbruget
 • Konvertering af olie og elvarme til varmepumper
 • Eventuel revision af kommunens varmeplan

Kommunens egen CO2 indsats i den kommunale drift:

 • Energibesparelse på kommunale bygninger
 • Grøn indkøbspolitik
 • Bæredygtig kørsel

Reduktion af drivhusgasser fra landbruget og naturen:

 • Gennemførelse af lavbundsprojekter via kommunal facilitering
 • Jordfordeling og mere effektiv drift af landbrugsjorde
 • Skovrejsning
 • Eventuel revision af kommunens biogasplan

Reduktion af CO2 fra transportsektoren:

 • Fremme omstillingen fra fossile drivmidler til el, biodiesel mm.
 • Etablering af elladestandere ved private virksomheder og i det offentlige rum

Strategiske partnerskaber:

 • Klimaaftaler med virksomheder, forsyningsselskaber og foreninger

Udover de nævnte områder har klimahandlingsplanen også fokus på klimatilpasning, det vil sige hvordan vi skal sikre naturen, byer og sommerhusområder fra stormflod og skybrud.

De politiske pejlemærker for klimahandlingsplanens indhold skal være:

 • FN’s verdensmål og Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger, hvor der særligt fokuseres på bæredygtig energi, klimaindsats, innovation, industri og infrastruktur.
 • Tilslutning til Danmarks Naturfredningsforenings initiativ Klimakommune Plus+, der forpligter kommunen til, at indsatser indenfor bl.a. energirenovering, grønne indkøb og klimatilpasning for by og land.

 

Opdateret: 27-08-2020 14:32

Kontakt