Ledelse i Syddjurs Kommune

I Syddjurs Kommune arbejder vi med strategisk og faglig ledelsesudvikling, fordi god ledelse gør en forskel. Vores målsætning er klar. Vi ønsker at styrke vores politiske ledelse og skabe gode resultater for borgere og erhvervsliv.

Vi arbejder praksisnært og i flerårige forløb med udviklingen af strategisk og faglig ledelse. Vores afsæt tager udgangspunkt i, at vi skal innovere, skabe råderum selv, sikre høj faglig kvalitet og styre efter hvad og hvor effekterne af en indsats er størst. Til at sikre og understøtte dette - og være nysgerrig i processen - spiller ledelsen en nøglerolle.

 

Derfor har vi stor opmærksomhed på at understøtte ledelsens rolle som retningssættende ledelse, der samtidigt sikrer følgeskab gennem tydelige og involverende processer med klare resultatmål. God ledelse – og gode ledere - har afgørende betydning for medarbejdernes udvikling og trivsel, samt mulighederne for at rekruttere og fastholde ambitiøse og talentfulde medarbejdere.
 

To dokumenter er rammesættende for vores arbejde med god ledelse:

Opdateret: 10-11-2018 14:00

Kontakt

Relaterede links

Feedback