500 borgere har været igennem Tjek din sundhed - nu sættes slutspurten ind

Tjek din sundhed

Indtil nu har knapt 500 borgere, der er rekrutteret i samarbejde med lokale fagforeninger, været igennem projekt Tjek din Sundhed. Resultaterne viser, at der er behov for en indsats, da omkring 25 % af forskellige årsager opfordres til at tale med egen læge. Mange oplyser, at de har haft øget fokus og motivation i forhold til en sundere livsstil, når de kontaktes 6 måneder efter tjekket. Projektet har været i gang i 2 år, og med et halvt år tilbage sættes slutspurten nu ind.

Projekt Tjek din sundhed er finansieret af Sundhedsstyrelsen, og har til formål at afprøve forskellige rekrutteringsstrategier til kommunale sundhedstilbud for borgere i aldersgruppen 40-60 år. Denne aldersgruppe er nemlig i større risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Hertil har Syddjurs Kommune indledt et partnerskab med bestemte fagforeninger om et tilbud, som består af en sundhedssamtale til målgruppen.

I et nyt samarbejde mellem kommune og fagforeninger tilbydes medlemmer gratis sundhedstjek, som skal orientere borgerne omkring sundhed, foreningstilbud og de kommunale sundhedstilbud. Der er ingen løftet pegefinger, men en hjælp til motivation for vaneændringer, som har til formål at forebygge eller mindske risikoen for kroniske livsstilssygdomme.

Flere rammes af livsstilssygdomme

Der er gennem de seneste år sket en stigning i antallet af borgere, der rammes af livsstilssygdomme. Tidlig opsporing kan være med til at forebygge eller mindske graden af sygdommen, og dette kan blandt andet gøres ved at få borgerne til at benytte de kommunale sundhedstilbud.

Et af formålene med “Tjek din sundhed” er at rekruttere borgere i alderen 40-60 år til en sundhedssamtale. Borgere der har, eller er i øget risiko for at udvikle, livsstilssygdomme opfordres eller henvises til eksisterende foreningstilbud, private aktører, egen læge eller til kommunale sundhedstilbud, hvor indsatsen er at forebygge eller mindske udviklingen af sygdommen.

Formanden for udvalget for sundhed, ældre og social Jan Fischer udtaler:

- Mange borgere benytter sig hverken af sundhedstilbud eller deres læge, selvom de er ved at udvikle livsstilssygdomme, der kan være livstruende på sigt. Derfor har vi sammen med fagforeningerne indledt dette samarbejde, hvor vi har succes med at få flere henvist til læge eller sundhedstilbud. For rigtig mange kan det have stor betydning for deres livskvalitet at få forhindret udviklingen af kroniske lidelser. I udvalget er vi derfor rigtig glade for partnerskabet og samarbejdet med fagforeningerne, fordi vi når disse borgere på en ny og tidligere måde. Vi ved nemlig, at en tidlig indsats kan spare samfundet for store beløb.  

I alt har 11 kommuner over hele landet fået tildelt midler fra Sundhedsstyrelsen, herunder Syddjurs Kommune.

Partnerskaber

Man kender allerede til sundhedstjek i virksomheder, men det nye ved dette projekt, som aldrig er prøvet tidligere, er partnerskaber med fagforeninger. Syddjurs Kommune har fra projektets start haft et godt samarbejde med FOA Randers, Metal Østjylland, 3F Djursland og BUPL Østjylland, der har godt kendeskab til målgruppen. Efter de gode erfaringer er Dansk Elforbund Østjylland nu også en del af partnerskabet.

Lene Hartmann fra FOA Randers udtaler:

- I FOA Randers har vi været glade for samarbejdet med Syddjurs Kommune. Vores medlemmers arbejdsmiljø er generelt under pres. De arbejder under meget pressede forhold både fysisk og psykisk. Med tilbuddet om en sundhedssamtale har vi kunnet give medlemmerne mulighed for at forebygge eller afhjælpe nogle af generne, der opstår ved et hårdt belastet arbejde. Samtidig er området generelt udfordret i forhold til rekruttering og fastholdelse af faglærte medarbejdere. Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt giver det rigtig god mening at sikre forebyggelse og sundhedstjek, så vores medlemmer har helbred til at udføre deres arbejde i flere år. Det er en investering i offentlig velfærd.

Sundhedssamtalen

Med udgangspunkt i borgerens nuværende situation, sættes der fokus på emner som søvn, kost, helbred, bevægelse og generel trivsel. Samtalen kan føre til opmærksomhed på risikofaktorer eller tidlige sygdomstegn. Der er fokus på at møde borgeren, hvor de er nu i forhold til sundhed og motivation, og der er ingen løftede pegefingre. De borgere, der allerede har været igennem tjek, er positive for indsatsen og har alle fået noget med fra samtalen. Nogle har fået klap på skulderen og fortsætter fornuftig livsstil, og andre tilbydes hjælp til et fremtidigt liv med mindre sygdom relateret til sundhedsadfærd.

Du kan læse mere om projekt “Tjek din sundhed” her: https://www.syddjurs.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud/tjek-din-sundhed

Opdateret: 04-11-2019 15:05
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt