Afbrændingsforbud i dele af Østjylland

Afbrændingsforbud fastholdes på Djursland men ophæves i Randers og Favrskov, pr. 19 juni. Læs mere her

---

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder,
at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove.
Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juni 2018 for
Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Forbuddet udstedes i medfør af
Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:
• haveaffald
• halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
• affald fra skovbrug,
• siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede‐ og mosetørv samt
• bål, herunder bålfade.
Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder
• grill*,
• ildsteder,
• apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse‐ eller skære‐aggregater,
blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater
* Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag.
Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af
aske:
• Lad aske blive i den tillukkede grill
• Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.
Selvom der forventes lidt nedbør de kommende dage, vil risikoen fortsat være høj. Beredskab &
Sikkerhed følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.

 

Opdateret: 20-06-2018 08:03
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback