Arbejdsgruppe oprettes til leveregler for fællesarealerne i Rønde

De 40 deltagere på den digital workshop om leveregler for Røndes fælles udearealer, der blev afviklet den 31. maj 2021, giver nu bolden videre til en arbejdsgruppe. Der er plads til 10 deltagere i arbejdsgruppen og det er fortsat muligt at tilmelde sig.

Mandag den 31. maj bød Riber Hog Anthonsen, formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur, og Ole Wolf, Kultur- og Borgerchef, 40 deltagere velkommen til digital workshop om leveregler for de fælles udearealer i Rønde.

I tiden op til workshoppen har der været mange debatindlæg i lokalpressen. Derfor foreslog Riber Hog Anthonsen, at der også skulle være en leveregel for selve workshoppen, nemlig at deltagerne skulle tale pænt og roligt med hinanden. Det gjorde de, og der kom mange konstruktive idéer til både leveregler og måden, som de bagefter skal formidles på.

Ikke overraskende blev der drøftet støj og oprydning, som der var forskellige holdninger til. Alle var til gengæld enige om, at der skal være plads til alle og alle aldre.

Der kom mange idéer til, hvordan leveregler skal formidles; lige fra skilte med humoristiske slogans, over uddannelsesinstitutionernes rolle og til ønsket om at genetablere Natteravne, som både kan formidle levereglerne og sikre tryghed for alle. Syddjurs Kommunes ungeråd, DemoRådet, samt Røndes ungehus, Distrikt X, tilbød sig også som dialogpartnere og bindeled til unge brugere af udearealerne.

Aia Sofia Kruse, formand for DemoRådet udtaler:

 - Hvis man gerne vil komme de unge ved, så bør man også tage de unge med på råd - både os fra DemoRådet men også Distrikt X og andre ungeforeninger. Vi unge vil i hvert fald gerne samarbejde, og ungeforeningerne kan gøre brug af deres indflydelse og netværk blandt de unge. Jeg forslår også at der er fastlægges nogle klare forbud i forhold til knallerter og stoffer med mere, og at der ved et større brug af parken skal søges om godkendelse på forhånd, eksempelvis ved kommunen. Os unge, vi vil rigtig gerne finde en fælles løsning til glæde for alle, der bor og færdes i Rønde.

Interesserede inviteres til arbejdsgruppe tirsdag den 29. juni kl. 16-19

Næste skridt er, at en arbejdsgruppe arbejder videre med workshoppens idéer til leveregler og deres formidling. Det sker den 29. juni kl. 16-19, hvor Syddjurs Kommune samtidig er vært for en let forplejning. Der er plads til ti deltagere, og to har allerede tilmeldt sig.

Arbejdet i workshoppen og i arbejdsgruppen bliver behandlet af kommunens administration, hvorefter forslag til leveregler og deres formidling behandles politisk af Udvalget for plan, udvikling og kultur efter sommerferien.

Yderligere information og tilmelding til arbejdsgruppen foregår hos:

Civilsamfundskonsulent Birgitte Damgaard Nielsen, mobil: 2166 5053 eller mail: bida@syddjurs.dk

Opdateret: 03-06-2021 13:15
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt