Børneinkontinensklinikken udvider indsatsen med undervisning af ansatte i daginstitutioner

Sundhedsplejen i Syddjurs Kommune har siden 2014 tilbudt behandling af børneinkontinens på den lokale børneinkontinensklinik. Tilbuddet udvides nu med informationsaftner til både forældre og fagpersonale fra daginstitutionerne.

Kommunens børneinkontinensklinik startede i 2014 som en udløber af et tværkommunalt udviklingsprojekt om det nære sundhedsvæsen i den såkaldte Randersklynge, som består af Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommune samt Regionshospitalet i Randers. I inkontinensklinikken er det sundhedsplejerskerne, der foretager den første analyse af barnets problematik. Ud fra denne analyse vejleder og rådgiver sundhedsplejerskerne familien. Denne basale vejledning er i mange tilfælde nok til at løse barnets problem, uden at barnet behøves at videresendes til hospitalet. Det letter behandlingen for det enkelte barn og sparer på kommunens medfinansiering af behandling på hospitalet.

Sundhedsplejen oplever en stor efterspørgsel på viden om inkontinens fra fagpersonale i dagsinstitutioner. Børneinkontinensklinikken arrangerer derfor nu en informationsaften den 15. november for både forældre og fagpersonale om inkontinens. Her vil der være information om renlighed, toiletvaner og udfordringer med inkontinens for små børn.

Formanden for udvalget for familie og institutioner Kirstine Bille udtaler:

- For mange børn er det en svær og længere overgang at blive renlige både om dagen og om natten. Derfor er det godt, at vi med børneinkontinensklinikken har et specialiseret tilbud til de forældre som kæmper med problemet. Jeg hører fra vores daginstitutioner, at de får rigtig mange spørgsmål omkring drikkevaner og renlighed. Derfor hilser jeg det velkommen at der arrangeres en informationsaften for både forældre og fagpersonale. Øget viden i daginstitutionerne kan forhåbentlig også være med til at forebygge udviklingen af længere inkontinensforløb.

Før 2014 fik børn med inkontinens ofte en meget uens behandling. Nogen fik hjælp hos egen læge og andre blev henvist til ambulatoriet på hospitalet i Randers. De forskellige forløb betød, at der manglede opfølgning på behandlingen og at der tit var lang ventetid.

For at lette adgangen til inkontinensklikken er der mange parter som kan henvise et barn til behandling:

  • Forældre. Anvender blanket på sundhedsplejens hjemmeside. Syddjurs.dk/sundhedsplejen
  • Sundhedsplejersker, der møder børnene i indskolingen (indskolingsundersøgelse i 0. klasse)
  • Praktiserende læger i Syddjurs. Når forældre henvender sig hos egen læge vedrørende barnets inkontinens, henviser lægen forældre og børn til sundhedsplejens inkontinensklinik.
  • Socialrådgivere i Familieafdelingen.

Inkontinensklinikkens målgrupper er børn som har udfordringer på følgende områder:

  • Natlig inkontinens
  • Daginkontinens (tisser i bukserne om dagen)
  • Encoprese (børn der laver i bukserne)
  • Børn fra 3 års alderen, der stadig bruger ble om dagen, hvor forældrene ønsker hjælp til at vænne barnet af med at bruge ble.

Løsningen med lokale inkontinensklinikker er også indført hos de andre kommuner som har deltaget i det tværkommunale udviklingsprojekt i Randersklyngen.

Læs mere om inkontinensklinikken på https://www.syddjurs.dk/sundhedsplejen

Opdateret: 06-10-2018 21:15
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback