Borgmestre: Grenaabanen skal hastighedsopgraderes

Borgmestre skriver til transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt om hastighedsopgradering af Grenaabanen:

Kære Hans Chr. Schmidt

Region Midtjylland, Nord- og Syddjurs kommuner følger udviklingen af etableringen af den kommende letbane meget tæt.

Vi undrer os meget over, at Banedanmark til Aarhus Letbane nu oplyser, at man ikke ser det nødvendigt at opgradere strækningen fra Trustrup til Grenaa. Dette på trods af politisk aftale fra den 12. juni 2014 om at afsætte 54 mio. kr. til en hastighedsopgradering mellem Ryomgaard og Grenaa og muligheden for at etablere en krydsningsstation i Trustrup.

Samtidigt har Banedanmark oplyst, at det vil blive svært at gennemføre den nødvendige sikring af overkørslerne langs strækningen, hvilket betyder, at halvtimedriften fra Grenaa til Aarhus ikke vil kunne gennemføres som planlagt fra oktober 2017.

Ud fra aftaleteksten er det Regionens og Djurslands kommunernes opfattelse:

- at der skal ske en hastighedsopgradering på hele strækningen Hornslet - Grenaa
- at opgraderingen skal foretages mens banen er lukket, sådan at hele strækningen Odder - Grenaa kan åbne i oktober 2017

Aarhus Letbane I/S har indkøbt 12 særlige letbanetog til strækningen, de såkaldte Tram-Trains, der opfylder hastighedskravet på de 100 km/t.

Beslutningen om at etablere en krydsningsstation i Trustrup er truffet og vil være en forudsætning for gennemførelse af halvtimesdriften.

Derudover er der udfordringen med overkørslerne, der er planlagt til at ske i 2017/18. Denne beslutning blev truffet, da der var usikkerhed omkring valget af sikringsteknologi. Denne usikkerhed er der ikke længere.
De opstillede forudsætninger i aftalen er hermed opfyldt, og arbejdet kan derfor sættes i gang.

Banedanmark har haft tid og lejlighed til at indpasse hastighedsopgraderingen på Grenaabanen i sin planlægning i de 2 år, der nu er gået siden den politiske aftale blev indgået i Folketinget.

Parterne bag letbanen må derfor betragte det som en misforståelse, når der fra Banedanmarks side signaleres tvivl om gennemførelsen af hastighedsopgraderingen inden letbanen åbner oktober 2017.

På den baggrund vil Region Midtjylland, Norddjurs- og Syddjurs kommuner på det kraftigste opfordre ministeren til at tage initiativ til at finde en løsning, så hastighedsopgraderingen gennemføres mens banen er lukket, og inden letbanen åbner oktober 2017.

Er der behov for at mødes og drøfte den fælles udfordring igennem, er både Region Midtjylland, Nord- og Syddjurs Kommuner indstillet på at mødes.

Med venlig hilsen

Bent Hansen, Regionsformand Region Midtjylland
Jan Petersen, Borgmester Norddjurs Kommune
Claus Wistoft, Borgmester Syddjurs Kommune

Opdateret: 15-06-2016 13:47
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback