Budgetforlig med fokus på grøn omstilling

Forligsparterne

Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Enhedslisten (Ø) og Alternativet (Å) har i dag indgået et budgetforlig for 2019 og overslagsårene 2020 – 2022. Budgetforliget har fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og en tidlig indsats overfor børn og unge.

Forligsparterne har med udgangspunkt i kommunens vision ønsket at styrke indsatsen for bæredygtighed og grøn omstilling. Der ansættes en bæredygtighedskoordinator, og inden for alle kommunens driftsområder sættes der fokus på en mere grøn omstilling. Kommunens erhvervspulje øges med fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi. I kommunens anlægsbyggerier skal der planlægges ladestandere til eldrevne køretøjer.

Budgetforliget er udtryk for en robust økonomi i balance, som fortsat efterlever kommunens økonomiske pejlemærker, som beskrevet i byrådets økonomiske politik og budgetstrategien. Forligsparterne finder ikke, at der er plads til en nedsættelse af kommuneskatten, når der skal sikres en fortsat god kvalitet på velfærdsområderne samt et højt anlægsniveau.

Borgmester Ole Bollesen udtaler:

- Jeg er meget tilfreds med den grønne og bæredygtige profil, som budgettet har fået. Der er tale om et nyt spor, som jeg forventer, vi skal arbejde endnu mere med i de kommende år. Forliget har også en stærk social profil, hvor vi har valgt at styrke den tidlige forebyggende indsats i sundhedsplejen og overfor børn og unge så flest muligt inkluderes i dagtilbud og skoler. Alt i alt er der tale om et budget, som både er økonomisk ansvarligt, og som også har en grøn og social profil. Jeg ville naturligvis gerne have haft alle partier i byrådet med i forliget, men det er desværre ikke lykkedes. Blandt forligsparterne mener vi ikke, at vores økonomi giver plads til en skattesænkning, som ville medføre besparelser på velfærd eller et reduceret anlægsniveau.

Budgetforliget levner fortsat plads til et højt anlægsniveau, og der investeres især i Hornsletområdet for at tilpasse kommunens service til de mange tilflyttere.

På ungeområdet er der en række markante indsatser, herunder mulighed for at unge med ungdomskort kan anvende flextur gratis, etablering af hotspots og midler til opfølgning på ungekonferencen.

Der investeres betydelige midler på tværs af velfærdsområderne til tidligere, tættere og tværfaglige indsatser.

Af øvrige mærkesager kan nævnes:

  • Klippekortsordningen på plejeboligområdet indenfor ældre og sundhedsområdet fortsætter
  • Kafe Kolind understøttes yderligere i budgettet med 100.000 kr. årligt
  • Cykelstipuljen forhøjes med 500.000 kr. årligt fra 2020 så der er i 2019 er afsat i alt 1 mio. kr. og i 2020 og årene frem i alt 2,5 mio. kr.
  • Skoleområdet styrkes med en generel forhøjelse på 2 mio. kr. på elevtildelingen
  • Der afsættes midler til en naturpulje på 500.000 kr. til konkrete naturprojekter. Det kan evt. være forbedringer af vandløbs fysiske tilstand, genslyngninger, etablering af paddehuller på kommunale arealer etc.
  • Erhvervspuljen forøges med 250.000 kr. årligt for at understøtte erhvervsudvikling, herunder fremme virksomheder med en grøn profil, og tiltrækning af virksomheder
  • Veteranpuljen styrkes med 20.000 kr. sådan at kommunens veteranarbejde understøttes med i alt 70.000 kr. årligt
  • Der er afsat midler til Knudepunktet i Knebel som en del af projekt Mols i udvikling
  • Renovering af Naturbørnehaven Mols Bjerge
Opdateret: 03-10-2018 20:19
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback