Budgetforlig: Styrket velfærd og økonomi

Budgetforlig

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet har i dag indgået et budgetforlig for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Budgetforliget har fokus på genopretning og konsolidering af kommunens økonomi. Der tilføres ekstra midler til ældreområdet, til dagtilbud, til skoler og til en fortsat indsats for bæredygtighed. For at sikre fortsat vækst og beskæftigelse i kommunen fremrykkes en række anlægsprojekter, ligesom der foretages byggemodninger flere steder i kommunen.

Forhandlingerne om budget 2021 har taget udgangspunkt i rammerne fra genåbningen af budget 2020 i foråret. Her blev der sparet på en række områder og lavet en langsigtet plan for genetablering af balancen i kommunens økonomi.

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om et budgetforlig, som tager udgangspunkt i planen for genopretning af kommunens kassebeholdning og sikring af kommunens økonomi i årene fremover. Siden genåbningen af budgettet i foråret har kommunen fået tilført ekstra midler fra udligningsreformen.

Forligspartierne har særligt ønsket at tilføre ekstra midler til de velfærdsområder, som de seneste år har været under et særligt pres. Dette gælder især ældreområdet, voksen-socialområdet, dagtilbud og skoler. Der er desuden fundet midler til at udvikle kommunens bæredygtighedsindsats i forlængelse af arbejdet i Bæredygtighedsudvalget.

Borgmester Ole Bollesen udtaler:

- Selvom budgetforliget stadig er præget af, at vi skal genoprette vores økonomi, så er jeg stolt over, at der også er plads til forbedringer på særligt ældreområdet og til skolernes økonomi. På anlægsområdet bidrager vi også til fortsat udvikling i kommunen over de kommende år. Vi ser frem mod en ny skole i Hornslet, nye daginstitutioner i Hornslet og Knebel, byggemodninger for over 20 mio. kr., samtidig med at vi fremrykker anlæg for over 20 mio. kr. i forhold til direktionens budgetoplæg. Jeg havde naturligvis helst set, at vi kunne have indgået et bredt budgetforlig med alle 27 medlemmer af Byrådet. Det lykkedes desværre ikke i år, men jeg noterer mig, at vi er enige om rigtig meget. Jeg vil gerne takke alle partier for gode og konstruktive forhandlinger.

På ældreområdet modtager hjemmeplejen 3 mio. kr. og plejecentrene 4 mio. kr. ekstra om året. Tøjvask hos visiterede ældre skal igen varetages af hjemmeplejens medarbejdere fra sommeren 2021. Der skal desuden foretages en evaluering af organiseringen af arbejdet på området med fokus på medarbejderinddragelse og der laves forsøg med selvstyrende teams.

På skoleområdet tilføres der ekstra 5,4 mio. kr. om året, som vil komme både små og store skoler til gode. Alderen for overgangen fra dagpleje og vuggestuer til børnehave hæves gradvist til 3 år.

Der afsættes 1,75 mio. kr. til opfølgning på arbejdet med bæredygtighed, baseret på Bæredygtighedsudvalgets arbejde. Kommunens byggesagsafdeling tilføres ekstra ressourcer til at håndtere stigningen i antallet af byggesager.

En række tiltag skal styrke den positive udvikling i kommunens lokalsamfund. Landsbypuljen fortsætter og det samme gør tilskuddet til de selvejende haller. Der afsættes midler til områdefornyelse, landsbyklynger og til udvikling af biblioteksbetjeningen i landdistrikterne.

Budget 2021 godkendes endeligt ved anden behandlingen i Byrådet onsdag den 7. oktober 2020.

Opdateret: 01-10-2020 11:56
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt