Cirkulært innovationsnetværk overtages af Business Djursland

Business Djursland

Syddjurs Kommune overdrager erhvervsnetværk med fokus på bæredygtighed til Business Djursland. Pilotprojektet Cirkulært Innovationsnetværk blev startet for to år siden og har skabt rum for videndeling, idegenerering og nye partnerskaber på tværs af sektorer og brancher. Med projektets udløb, og på baggrund af en evaluering blandt netværkets medlemmer, overdrages netværket nu til Business Djursland med henblik på at øge fokus på bæredygtig forretningsudvikling.

Cirkulært Innovationsnetværk blev startet som et toårigt kommunalt pilotprojekt i 2017 med det formål at styrke viden og bæredygtighed og cirkulære økonomi blandt kommunens virksomheder. Gennem møderne i netværket har en lang række virksomheder fået mere konkret viden om grøn omstilling, samtidig med at flere virksomheder har skabt produktive partnerskaber på tværs af sektorer.

Efter projektet udløb ved udgangen af 2019 er det kommunens vurdering, blandt andet på baggrund af en evaluering blandt netværkets medlemmer, at projektet bør skifte karakter. Netværket skal styrke sit fokus på medlemsvirksomhedernes forretningsudvikling baseret på cirkulær økonomi.

Syddjurs Kommune tog derfor kontakt til Business Djursland, der har været positiv over for ideen om at drive netværket videre. Direktør Ole Svit udtaler om overtagelsen:

 - Jeg ser det cirkulære innovationsnetværk som en naturlig forlængelse af vores arbejde i Business Djursland. Den bæredygtige forretningsudvikling er i dag en naturlig del af strategien hos de fleste virksomheder. Det er også et udviklingsarbejde, hvor man ofte har brug for nye partnerskaber for at kunne få den nødvendige viden og knowhow. Jeg rigtig stolt over, at Business Djursland nu kan overtage driften af dette netværk, og jeg glæder mig til, at vi kan føre stafetten videre.

Syddjurs Kommune vil fortsat arbejde for at styrke en bæredygtige udvikling, også blandt kommunens virksomheder. Her har netværket været med til at give kommunen både viden og værdifuld erfaring.

Formand for udvalget for erhverv og beskæftigelse Gunnar Sørensen udtaler:

 - Jeg vil gerne takke Business Djursland for deres mod og vilje til at overtage netværket. Det var vores vurdering, at netværket efter de to år har behov for en drift der er endnu tættere på virksomhedernes dagligdag og udfordring. Det er jo et netværk som kommunen har startet, men det er vores mål, at den her slags projekter kan overtages af erhvervslivet selv når det bliver levedygtigt. Her er jeg sikker på, at Business Djursland kan bringe både forretningsforståelse, muligheden for nye partnerskaber og opsøgende arbejde blandt egne medlemmer med til bordet. Jeg ønsker netværket god vind videre, og vi vil naturligvis også følge med i netværket fra sidelinjen.

Det cirkulære innovationsnetværk har afholdt fire årlige møder og har ca. 40 medlemmer.

Business Djursland er allerede i gang med aktiviteter for deres medlemmer, der understøtter bæredygtighed. Det nye Cirkulære Innovationsnetværk er godt supplement til det nystartede projekt Change Djursland, som har særlig fokus på FN's 17 Verdensmål og grøn omstilling blandt mindre virksomheder.

Foto: Direktør for Business Djursland Ole Svit, næstformand for Business Djursland Vibeke Tuxen og formand for udvalget for erhverv og beskæftigelse Gunnar Sørensen

Opdateret: 02-10-2020 14:20
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt