Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag eller dit jobafklaringsforløb

Østre Landsret har afgjort en sag om stop af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge og dermed også ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb.

Helt konkret er der tale om, at Ankestyrelsen, efter en dom fra Østre Landsret, har truffet en principafgørelse (40-18), som ændrer praksis for, hvornår kommunen kan standse en sygedagpengesag eller et jobafklaringsforløb, fordi borgeren ikke længere er uarbejdsdygtighed. Der er alene tale om sager, hvor der er truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er uarbejdsdygtig og måske ikke har været det i et stykke tid. Det har indtil nu været praksis på området, at kommunen kunne træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Det har Ankestyrelsen ændret efter dommen i Østre Landsret.

Principafgørelsen betyder, at kommunen først kan standse dine sygedagpenge eller dit jobafklaringsforløb, når der er truffet en afgørelse. Kommunen må i sådanne sager ikke beslutte at stande sygedagpengene eller ressourceforløbsydelsen med tilbagevirkende kraft.

Genoptagelse af sag

Syddjurs Kommune skal nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse er stoppet med tilbagevirkende kraft.

Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i dit jobafklaringsforløb er blevet standset med tilbagevirkende kraft, har du måske mulighed for at få genoptaget ydelsen.

Genoptagelsen af din sag kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse ud over det tidspunkt, hvor din ydelse blev stoppet. Det gælder også, hvis du har fået løn fra din arbejdsgiver, og din arbejdsgiver har modtaget refusion for din løn. Det kan dog også føre til, at du ikke har ret til ydelsen, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft.

Du skal selv kontakte Syddjurs Kommune eller Ankestyrelsen

Det skal undersøges, om din sygedagpengesag eller dit jobafklaringsforløb skal genoptages hvis:

  • Du har modtaget en afgørelse om, at din sag stoppes efter sygedagpengeloves § 7 OG
  • Hvis din ydelse er stoppet med tilbagevirkende kraft OG
  • Dette er sket indenfor de sidste 3 år

Hvis det er Jobcentret i Syddjurs Kommune, som har truffet afgørelse, skal du kontakte faglig konsulent Anne Overgaard Brath på telefon 87 53 55 28 eller faglig konsulent Lonnie Langvad på telefon 87 53 51 59.

Hvis din sag har været behandlet i Ankestyrelsen, skal du kontakte dem. Du kan kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00.

Du kan læse mere om Østre Landsrets dom og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk .

Opdateret: 18-01-2019 13:30
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt