Første møde i kommunens bæredygtighedsudvalg

Udvalget

Syddjurs Kommune afholdt i går det første møde i sit nye bæredygtighedsudvalg, der skal fremme bæredygtighed og levere anbefalinger til byrådet. Udvalget består af fem byrådsmedlemmer og 11 borgere med særlig viden og engagement i bæredygtighed.

Syddjurs byråd godkendte den 27. februar udpegningen af medlemmerne til det nye bæredygtighedsudvalg, og den 11. marts afholdt det nye udvalg deres første møde. Udvalget er et såkaldt §17.4 udvalg, som er et midlertidigt udvalg bestående af både byrådsmedlemmer og udpegede borgere.

På det første møde fik medlemmerne lejlighed til at præsentere sig selv og deres tanker om bæredygtighed. Her var der stor bredde i indlæggene, fra et bæredygtigt havmiljø over den sociale balance til fremme af cirkulære driftsprincipper for erhvervslivet.

Flemming Hynkemejer, direktør for Convert, en virksomhed der arbejder med opgradering af affald indenfor cirkulær økonomi, er udpeget som formand for det nye udvalg. Han udtaler om det første møde:

- Vi havde et rigtig godt første møde, hvor medlemmer både havde lejlighed til at præsentere sig og give deres første bud på deres vigtigste vinkler på bæredygtighed her i kommunen. På vores næste møde skal vi dybere ned i stoffet og vælge en række temaer, som vi vil arbejde med på de efterfølgende møder. Undervejs vil vi inddrage både eksperter, interessenter og borgere i dialogerne, så vi får så mange perspektiver og input som muligt, inden vi afleverer vores anbefalinger til byrådet.

Arbejdet i bæredygtighedsudvalget er baseret på et kommissorium, som blev vedtaget i byrådet den 19. december 2019. Heri står at udvalget skal:

  • Udarbejde anbefalinger, der fremmer Syddjurs Kommunes bæredygtighed med afsæt i FN’s verdensmål, til Byrådet.
  • Understøtte at bæredygtighed i Syddjurs Kommune er noget vi gør – sammen, fordi kommunens ambitioner på området ikke kan indfris alene ved en kommunal indsats

Medlemmer

Bæredygtighedsudvalget består af 16 medlemmer, hvoraf fem er fra byrådet og de resterende 11 er udpeget ud fra deres viden, engagement, netværk og handlekraft i forhold til bæredygtighed.

 

Flemming Hynkemejer, formand for udvalget, direktør i Convert

 

Michael Mikkelsen (O), byrådsmedlem

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), byrådsmedlem

Jan Kjær Madsen (B), byrådsmedlem

Helle Røge (F), byrådsmedlem

Anita Søholm (A)., byrådsmedlem

 

Jakob Rauff Baungaard, World Perfect og aktiv i byudviklingsprojekt i Mørke

Søren Steen Møller, Afdelingsleder i Rambøll, geoteknologi og byggeri

Morten Storm Overgaard, Restaurant Moment og Friland

Lone Rubin, Kommunikation og Cirkulært Innovationsnetværk

Rikke Skyum, Djurslands Landboforening, Chef for Land, Miljø og Erhverv

Lene Skovsgaard Sørensen, Djurs Wind Power

Morten Therkildsen, Direktør for Renodjurs og Cirkulært Innovationsnetværk

Thorkild Hansen, Bæredygtig Kystkultur og Havhaven Ebeltoft Vig

Helle Marie Taastrøm, Naturcenterleder Randers Naturcenter

Christina Viemose, Kaløvig Center, grønt kursus- og konferencecenter

Opdateret: 13-03-2019 11:40
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback