Fokus på besparelse og udviklingspotentiale med skift af økonomi- og lønsystem

Underskrift af aftale om økonomisystem

Syddjurs Kommune har som nyt økonomisystem valgt systemet ØS Indsigt. I samme forbindelse udskiftes også lønsystemet til SD Løn og kommunens vagtplansløsning til EG optima. Ud over at spare et større beløb på licenser får Syddjurs Kommune større indflydelse på udvikling, bedre adgang til egne data og deltagelse i faglige netværksgrupper. ØS Indsigt ejes af 10 kommuner og to regioner i fællesskab. Systemet til løn- og personaleadministration udbydes af EG A/S, der også står for driften af ØS-Indsigt.

Syddjurs Kommune har i en årrække anvendt IT systemet KMD OPUS til håndtering af kommunens økonomi, opkrævninger, lønadministration og personalesystem. Efter en undersøgelse af markedet har Syddjurs Kommune valgt at udskifte systemet for at opnå både en økonomisk gevinst og en række strategiske forbedringer i forhold til data og indflydelse.

Som nyt økonomisystem har Syddjurs Kommune valgt ØS Indsigt, der er ejet af 10 kommuner og to regioner i fællesskab. Driften og udvikling varetages af EG A/S. Med køb af ØS Indsigt bliver Syddjurs Kommune medejer af systemet og får dermed indflydelse på udviklingen.

Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen udtaler:

- For en kommune som Syddjurs er der tale om et stort strategisk skift ved valget af ØS Indsigt. Vi får nu bedre mulighed for at deltage i en fælles udvikling af vores økonomisystem samtidig med at vi får lettere adgang til egne data. Dette er helt centralt i en tid hvor vi ser ind i yderligere automatisering med brug af regnskabsrobotter, kunstig intelligens og ny udnyttelse af data. Jeg ser frem til et styrket samarbejde med andre kommuner og regioner om ny digital udvikling baseret på ØS Indsigt. Desuden glæder jeg mig naturligvis over, at vi efter en implementeringsfase vil opnå en markant besparelse på systemet.

Ud over indkøb af systemet ØS Indsigt har Syddjurs Kommune indgået en aftale med EG A/S omkring lønsystemet SD Løn og vagtplansløsningen EG optima.

Alle tre systemer vil blive implementeret i løbet af 2020, med forventet drift pr. 1. januar 2021.

Foto - i rækkefølge

Thomas Møller Palner, Stabschef Syddjurs Kommune

Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen

Allan Jepsen, CEO, EG Silkeborg Data

Thomas Herskind, underdirektør Herning Kommune, repræsentant for ejerkredsen

Caspar Bergstrøm, Senior Key Account Manager, EG A/S

Johnny Olesen, afdelingsleder regnskab Vejle kommune, repræsentant for ejerkredsen

Martin Vellerup Andersen, Afdelingsleder Finans og Indkøb, Syddjurs Kommune

Magnus Vestersgaard, Økonomikonsulent, Syddjurs Kommune

Opdateret: 06-12-2019 12:06
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt