Forældre er tilfredse med skoler og dagtilbud

Forældrenes tilfredshed med skoler og dagtilbud er blevet målt hen over efteråret og målingen viser et positivt resultat. Dagplejen og daginstitutioner opnår en tilfredshed på henholdsvis 98 og 88 %, der har svaret ”meget tilfreds” eller ”tilfreds”. Skoleområdet ligger på 79 %, men kan konstatere en fremgang på 2 % siden målingen i 2015.

Syddjurs Kommune udvikler løbende på skoler og dagtilbud og ønsker derfor at måle på forældrenes tilfredshed med den kommunale service. Målingen blev sidst foretaget i 2015 og følger en skabelon udarbejdet af Kommunernes Landsforening.

Målingen viser en høj tilfredshed blandt kommunens forældre. Ud af forældre til børn i dagplejen er 98 % enten ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med servicen. For forældre til børn i daginstitutioner er tallet 88 % og for forældre til børn i skolerne 79 %. Skoleområdet er 1 % fra udvalgets tilfredshedsmål på 80 %, men kan dog konstatere en fremgang på 2 % siden målingen i 2015.

Formanden for udvalget for familie og institutioner Jesper Yde Knudsen udtaler:

- Jeg er rigtig tilfreds med resultatet af vores tilfredshedsmåling af forældre til børn i skoler og dagtilbud. Dagplejen og daginstitutioner scorer et flot højt resultat, mens skoleområdet næsten når i mål og kan samtidig vise en fremgang på 2 %. Det er flot, når man husker på de mange nye udfordringer og forandringer som løses i folkeskolen med inklusion og ny tildelingsmodel. Jeg håber, at de lokale ledere og forældrebestyrelser vil kigge på deres lokale målinger og bruge resultatet til yderligere kvalitetsudvikling af deres institution.

Svarprocenten på skoleområdet er på 67 % med 1870 besvarelser, for daginstitutionsområdet er det 67% med 1021 besvarelser og for dagplejen 76% med 214 besvarelser.

Ud over de samlede rapporter for skoler, daginstitutioner og dagpleje udarbejdes der en institutionsrapport for hver enkelt skole og dagtilbud, der har opnået over 60 % i svarprocent. Skole- og forældrebestyrelserne får fremlagt institutionsrapporter, som de kan bruge som grundlag for den videre udvikling af deres institution. Lederen af dagplejen kan bruge hovedrapporten som et fælles afsæt for udviklingen af dagplejeområdet.

Opdateret: 21-12-2017 16:42
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback