Lavt sygefravær i Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune har forbedret sit samlede sygefravær fra 5,7 % i 2016 til 5,0 % med udgangen af 2017. Med en sygefraværsprocent på 5,0 er Syddjurs Kommune i mål med årsmålet på 5 % i sygefravær inden 2018. Faldet er blandt andet sket på sundheds- og omsorgsområdet, det sparer kommunen for 1,8 mio. kr. i lønudgifter, bare på det område.

I september 2016 vedtog Økonomiudvalget et mål om at have et sygefravær på højest 5,0 % for hele Syddjurs Kommune, hvilket ville betyde, at kommunen ville placere sig blandt den tredjedel af landets kommuner, hvor sygefraværet er lavest med udgangen af 2017. Der blev desuden vedtaget differentierede mål for de enkelte fagområder.

Den samlede indsats har virket, og Syddjurs Kommune er gået fra et samlet sygefravær i 2016 på 5,7 % til 5,0 % med udgangen af 2017. Landets andre kommuner har også arbejdet målrettet med sygefravær og landsgennemsnittet er derfor forbedret.  For det kommende år har Syddjurs Kommune derfor skærpet målsætningen, således at kommunens nye mål for 2018 er på 4,5 % og en placering blandt den nederste ¼ på landsplan.

Der er sket store fald på mange områder, blandt andet på skole og dagtilbud og på sundhed og omsorg. Alene faldet på sundhed og omsorg sparer kommunen for lønudgifter på 1,8 mio. kr.

Borgmester Ole Bollesen udtaler:

- Sygefravær har stor betydning for vores drift og kan give store ekstra udgifter til løn og dagpenge, når det ikke håndteres. Det også stor betydning for det enkelte menneske, hvis sygdom er årsag til at man mister kontakten til arbejdsmarkedet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vores indsats for et lavere sygefravær næsten når i mål med 5 % i år. Det betyder dog ikke, at vi stopper her. Vi vil naturligvis fortsætte arbejdet med at få en god og sund kultur omkring sygefravær, sådan at både det korte og lange sygefravær sænkes.

Indsatsen for at sænke sygefraværet er sket i regi af projektet ”Fælles indsats for lavt sygefravær i Syddjurs Kommune 2017-18”. Projektet skal sikre, at der arbejdes professionelt og dedikeret med at have høj trivsel og lavt sygefravær på alle kommunens arbejdspladser. Samtidig skal håndteringen af sygefravær i afdelingerne optimeres, og der skal være en kultur, hvor der tales åbent om sygefravær. Med bedre fremmøde skabes mere trivsel og endnu bedre opgaveløsning til gavn for borgerne.

For at sikre at målet blev nået, er der blandt andet blevet ansat en sygefraværskonsulent, og etableret en intern sygefraværsportal med statistikker og vejledninger til ledere og medarbejdere.

Opdateret: 09-01-2018 10:12
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback