Millionbevilling sikrer fortsat hjælp til børn og unge af forældre med rusmiddelproblemer

Det er svært at være barn, når ens forældre drikker eller tager stoffer. Derfor har Projekt BRUS i tre år hjulpet børn i familier med rusmiddelproblemer, i alt 97 børn i Syddjurs Kommune. Nu har projektet fået knap 39 millioner kroner fra en pulje under Socialstyrelsen til at fortsætte det vigtige arbejde i fire år mere.

"Jeg har lært, at alting ikke er min skyld. Før var jeg meget hurtig til at give mig selv skylden for alt. Nu kan jeg bedre se mere nuanceret og faktuelt på tingene."

 

Sådan siger en af de 1.400 børn og unge, der har gået i gruppeforløb i Projekt BRUS, som i tre år har hjulpet 0-24-årige i 11 midtjyske kommuner. Herudover har ca. 800 børn og unge fået rådgivning i BRUS' anonyme chatrådgivning.

 

I Syddjurs Kommune har BRUS, som er organiseret under Rusmiddelcenter Syddjurs, haft kontakt med 97 børn og unge over de tre år. De kommer fra familier, hvor et eller flere familiemedlemmer har alkohol eller stofproblemer, og har i projektet fået redskaber til at passe på sig selv og vished om, at det ikke er deres ansvar eller skyld, at deres forældre drikker eller tager stoffer. De har samtidigt oplevet, at det hjælper at bryde tavsheden.

 

Formand for udvalget for familie og institutioner Kirstine Bille udtaler:

 

 - Det er belastende for børn at have forældre med misbrugsproblemer. De vil ofte bære tungt på forældrenes hemmelighed, uden at have mulighed for at sætte ord på deres oplevelser. Derfor er det rigtig godt, at vi i Syddjurs har deltaget i Projekt BRUS de sidste tre år. Vi har gjort en stor forskel for næsten 100 børn, hvis forældre også er tilbudt behandling i det familieorienterede tilbud. Det er rigtig glædeligt, at Socialstyrelsen har valgt at støtte projektet fremover, således at BRUS fortsætter de næste fire år.

 

I Syddjurs Kommune har Rusmiddelcenter Syddjurs også tilbudt familieorienteret rusmiddelbehandling til forældrene til børnene og de unge som har været tilknyttet BRUS.

 

De unge får et sprog...

"Jeg har fået et sprog for det, jeg har oplevet, i kraft af de andres historier," siger en anden ung, der har deltaget i BRUS' gruppeforløb. Og netop det, at de unge åbner op, og få en ny forståelse for egen situation, er en af projektets mål:

 

"I BRUS arbejder vi med at hjælpe børn og unge til at sætte ord på de oplevelser de har. Og til at få øje på, hvordan de kan passe på sig selv, når forældrene i perioder hverken mentalt eller fysisk er der for dem. Når rusmidlerne stjæler nærvær og giver skæve prioriteringer i familierne. Herudover støtter vi også meget gerne forældrene til at blive bedre forældre for deres børn. For eksempel ved at tage imod rusmiddelbehandling", siger projektleder Runa Bjørn.

 

... Og det virker

Evalueringen af BRUS peger på, at de fleste oplever, at det virker at tale med andre. Tallene viser, at børnene og de unge trives bedre efter et forløb i BRUS, og at de ikke længere er så belastede i forhold til negative tanker, ensomhedsfølelse og fysiske problemer.

Hovedparten af de unge oplever også, at de i højere grad bliver i stand til at passe deres skole, uddannelse eller arbejde og til at deltage i aktiviteter i fritiden. Herudover hjælper BRUS også ganske ofte forældrene til at gå i rusmiddelbehandling og dermed til at gøre noget ved de grundlæggende problemer i børnenes liv.

 

Fakta om BRUS

BRUS er et tværkommunalt støttende tilbud til børn og unge, som vokser op i familier med stof eller alkoholproblemer. Formålet er at styrke børn og unges muligheder for at håndtere de udfordringer, som følger af en opvækst præget af rusmiddelproblemer. Målet er at bidrage til, at de oplever en generel bedring i trivsel og udvikling, og på sigt kan opnå de samme muligheder for at udnytte deres potentiale, som andre børn. BRUS tilbyder individuelle samtaler, chatsamtaler, familiesamtaler og gruppeforløb til børn og unge i alderen 0-24 år.

BRUS er organisatorisk forankrede i de kommunale rusmiddelcentre, men tilbyder børn og unge hjælp uafhængigt af, om deres forældre er i behandling. Vi har ligeledes et tæt samarbejde med de kommunale familieafdelinger og med personale, der arbejder med forebyggelse og tidlig opsporing i skoler og daginstitutioner. Ofte indgår et forløb i BRUS som led i en større hjælpeindsats til barnet, men kan også stå alene, hvis støttebehovet kan dækkes af BRUS.

 

De 22 behandlere i BRUS er fælles om kompetenceudvikling, faglig supervision, metodeudvikling, informationsmateriale mv. Og driver i fællesskab BRUS-chatten. Vi har et korps af unge erfaringskonsulenter, der selv er vokset op i familier med rusmiddelproblemer, som hjælper med oplæg, interviews, chatrådgivning mv. Herudover er der et tæt samarbejde omkring de enkelte forløb, så et barn fra en kommune kan optages i BRUS i en anden kommune, hvis det er mest hensigtsmæssigt fx pga. skole og uddannelse, skiftende bopæl hos samværsforældre, plads i aktuelle gruppeforløb mv.

 

BRUS findes i disse 11 kommuner: Aarhus, Randers, Herning, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder, Skanderborg og Hedensted.

 

BRUS er støttet af Socialstyrelsens pulje for behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

 

Links:

www.projektbrus.dk (BRUS' hjemmeside)

www.cyberhus.dk/brus (BRUS' chatrådgivning)

www.facebook.com/projektbrus (BRUS' Facebook-side)

www.youtube.com/projektbrus (BRUS' YouTube-kanal)

Opdateret: 05-10-2019 13:30
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt