Naboer høres igen om nyt boligområde ved Stationsvej i Mørke

På byrådsmødet den 25. marts vedtog Byrådet en række ændringer til lokalplanforslag nr. 419, som skal muliggøre boliger på en tidligere erhvervsgrund ved Stationsvej i Mørke. Det justerede forslag vil blive sendt i høring blandt borgerne, inden det behandles i Byrådet. 

Lokalplanforslaget var i høring i foråret 2019, hvor der indkom en række væsentlige indsigelser, og Byrådet besluttede derfor, at der skulle arbejdes yderligere med at mindske gener for naboerne.

I forhold til det lokalplanforslag, som var fremlagt i høring i foråret 2019, er følgende ændret:

  • større afstand mellem den planlagte bebyggelse og naboer og genboer,
  • færre etager for bebyggelsen tættest på naboer og genboer,
  • den planlagte bebyggelse langs Stationsvej, overfor eksisterende boliger, må højst være i 2 etager,
  • færre og bedre placerede vejadgange til området,
  • større afstand fra den planlagte bebyggelse til Stationsvej,
  • mindst mulig skyggepåvirkningen af naboer og genboer,
  • trafiksikkerhedsforbedringer på Stationsvej.

Borgmester Ole Bollesen udtaler

 - Jeg er meget glad for, at det nu ser ud til, at Mørke får et nyt spændende boligområde centralt i byen. Her er plads til at både børnefamilien, det unge par, og seniorerne, der vil skifte parcelhuset ud med en attraktiv lejlighed, kan slå sig ned. - Og så kun 250-500 meter fra Letbanen og Brugsen. Det er en vigtig brik i vores strategi for byfortætning der her falder på plads.

Formand for udvalget for plan, udvikling og kultur Riber Hogh Antonsen supplerer.

 - For udvalget og Byrådet har det været vigtigt, at vi både skal skabe grundlag for udvikling og, samtidig tilgodese de borgere som allerede bor i byen. I forhold til det planforslag som var i høring sidste forår, har forvaltning og ejer arbejdet med mange ændringer, der tilsammen minimerer nabogener. I udvalget ser vi frem til at høre naboerne om den tilrettede plan.

Med Byrådets beslutning om at tiltræde ændringerne i lokalplanforslaget, skal naboer og berørte myndigheder høres ifølge Planloven. Når dette er sket, skal Byrådet behandle lokalplanforslaget og eventuelle høringssvar igen.

Opdateret: 26-03-2020 08:29
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt