Naturen var i fokus ved Bæredygtighedsudvalgets første temamøde

Bæredygtighedsudvalget

God naturforvaltning, lagring af CO2 i naturen, et renere hav, mere biodiversitet og bæredygtig dannelse var alt sammen i fokus på bæredygtighedsudvalgets første temamøde. Under overskriften Bæredygtig natur og uddannelse blev udvalgets medlemmer og 20 inviterede interessenter præsenteret for fire faglige oplæg, hvorefter deltagerne i grupper kunne levere input og ideer til udvalget. Det gav en lang række skarpe anbefalinger, ideer og kommentarer til udvalgets arbejde

Gruppedrøftelserne havde fire fokusområder: Danmarks reneste kystzone, forbedret naturkvalitet, CO2 lagring i naturen og bæredygtig dannelse i skoler og dagsinstitutioner. Opgaven var, at levere så konkrete anbefalinger til udvalget om muligt – input der kunne indgå både i arbejdet med et charter og i konkrete tiltag. Her var der både stor volumen og stor bredde i de mange ideer og kommentarer. Der blev blandt andet peget på en marin nationalpark, mere biomasse på kommunale arealer, kommunalt stop for unødig græsklipning, stop for brug af sprøjtemidler og en frivillig ordning med vilde villahaver. Alle input vil blive taget med videre i udvalgets arbejde med at formulere en anbefaling til byrådet.

Formanden for bæredygtighedsudvalget Flemming Hynkemejer og tovholder for temadagen Christine Viemose udtaler:

- Vi har haft en rigtig spændende dag. Der har været indlæg på et højt fagligt niveau fra en række dygtige forskere om blandt andet styring af naturforvaltning med tydelig mål, CO2 lagring i naturen og sammenhængen mellem kvælstof og vores havmiljø. Det gav en god energi og viden til dagens gruppedrøftelser. Dagens resultat blev en lang række ambitiøse anbefalinger, gode ideer og skarpe kommentarer til det videre arbejde.  Der var blandt andet en række gode konkrete ideer om mere vild natur i borgernes haver og på de kommunale arealer, men også på det styringsmæssige omkring tydelige mål og styring, herunder et muligt kommunalt charter for bæredygtighed. Tak til forskerne for de gode oplæg og de inviterede interessenter for stor diskussionslyst og iderigdom i gruppearbejdet.

Peter Sunde fra Aarhus Universitet, talte om den gode proces bag bæredygtig naturforvaltning. Det handler i høj grad om at finde balancen mellem forskellige interesser i naturen, men også om at sætte sig realistiske mål og måle på udviklingen. Per Gundersen fra Københavns Universitet præsenterede den nyeste viden om lagring af CO2 i forskellige naturtyper. Han pegede blandt andet på fordelen ved at begrænse dyrkningen af lavbundsjorder, da det udleder meget CO2, og muligheden ved at øge lagring af CO2 i kommunens jorder og borgernes egne haver. Sidst fortalte Stiig Markager fra Aarhus Universitet om sammenhængen mellem brugen af kvælstof og livet i havet. Havet omkring Djursland har det bedre end mange andre steder i landet, men lige nu går det den forkerte vej. En forbedring vil kræve, at landbrugsjord langs åer og kyststrækninger blev undtaget fra landbrugsdrift.

I dagens program var der også sat tid af til en drøftelse af hvordan fokus på bæredygtighed i undervisning og dannelse kan få stor effekt. Som afsæt for den drøftelse præsenterede medlem af byråd og bæredygtighedsudvalget Anita Søholm sine erfaringer med naturformidling og naturdannelse i praksis. Her kom der også mange gode ideer på bordet, blandt andet muligheden for at gå til bæredygtighed som familie en gang om måneden, aktivere skolebørn med at plante ålegræs på stranden og bedre adgang til god naturformidling for små børn.

På dagen deltog ca. 40 personer bestående af udvalgets 16 medlemmer, oplægsholdere og inviterede interessenter. Interessenterne er udpeget af udvalgets medlemmer og bestod af forskere og repræsentanter fra interesseorganisationer og institutioner.

Dagens møde var det første i en række af temamøder i udvalget, der alle er planlagt af mindre arbejdsgrupper bestående af udvalgets medlemmer. Der forventes afholdt et borgermøde til januar 2020 som afslutning på rækken af temamøder. De valgte temamøder er:

  • Naturkapital – tema for mødet den 11. juni
  • Vaner og forbrug
  • Bæredygtig vækst og erhverv
  • Fødevarer - bæredygtig produktion og forbrug
  • Bæredygtig bosætning

FOTO:  Tovholder for temadagen Christine Viemose, formanden for bæredygtighedsudvalget Flemming Hynkemejer, Per Gundersen fra Københavns Universitet, Stiig Markager  fra Aarhus Universitet, Peter Sunde fra Aarhus Universitet, Anita Søholm fra udvalget og bæredygtighedskoordinator Elinor Bæk Thomsen.

Opdateret: 12-06-2019 14:07
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt