Ny daginstitution på vej i Hornslet og skolen tilpasses

Hornslet skolebørn

Hornslet by vokser, og derfor har Syddjurs Kommune besluttet at bygge en ny dagsinstitution med plads til 100 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn i den østlige del af Hornslet. Der indhentes tilbud på byggeriet i efteråret, og den nye daginstitution forventes klar i 2021.

Flere tilflyttere betyder også flere børn på Hornslet Skole, og derfor er der bestilt en analyse, der skal være grundlag for en tilpasning af skolens fysiske rammer i 2020. Samtidig er der bestilt en analyse af skolebehovet i Hornslet over de næste 10 år, som forventes færdig i løbet af efteråret.

Formand for udvalget for familie og institutioner Kirstine Bille udtaler:

 - Det er rigtig dejligt, at Hornslet er en populær by for mange af kommunens tilflyttere. Men det kræver også, at vi løbende tilpasser vores servicetilbud til de flere børn i byen. I udvalget glæder vi os derfor over en kommende ny daginstitution med plads til 100 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. For Hornslet skole ser vi også frem til den kommende analyse af skolens kapacitet, som vil ligge klar i august. Den vil være grundlag for de ombygninger, vi vil foretage på skolen, så den kan rumme flere elever. Samtidig laver vi også en analyse af skolebehovet de næste 10 - 20 år for at være tidligt ude i vores planlægning.

Ny daginstitution i Hornslet øst

Byrådet har besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution i Hornslet øst. Institutionen skal ligge ved Rodskovvej og kunne rumme 100 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Både bygninger og udearealer vil blive udformet med fokus på udeliv, bevægelse og natur.

Til at styre arbejdet med den nye institution er der nedsat en projektgruppe bestående af daginstitutionslederen fra Mosegården, lederen af dagtilbud og dagpleje, to arkitekter fra Ejendomme og to pædagoger fra Mosegården. Arbejdet udføres i samarbejde med Procesarkitekter.

Informations- og dialogmøde om ny daginstitution den 29. august

Der afholdes et informations- og dialogmøde for alle interesserede borgere 29. august, hvor der er mulighed for at komme med idéer og input til arbejdet.

Emner:

  • Hvilke muligheder kan I se i en ny institution og en naturlegeplads, der er åben for lokalsamfundet
  • Er der forslag til udviklingen af en god daginstitution, som skal tænkes med?

Tidsplan

Projektet udbydes i totalentreprise

  • September - oktober 2019: prækvalifikation
  • Oktober - december 2019: tilbudsfase
  • Januar - februar 2020: bedømmelse og kontrakt
  • Marts 2020 - juni 2021: byggeperiode
  • August 2021: indflytning

Analyse af Hornslet Skoles kapacitetsproblemer og ombygning

I 2019 er der afsat midler til et analysearbejde af Hornslet Skoles kapacitetsproblemer, som skal være færdig i august. Der er desuden prioriteret rådighedsbeløb i 2020 og 2021 til en fysisk tilpasning af Hornslet skole. Analysen foretages af arkitekt Gorm Nielsen fra Arkitektfirmaet Gorm Nilsen m.a.a., der har erfaring med lignende analyser tidligere.

I forbindelse med analysearbejdet er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Gorm Nielsen, skolelederen, den administrative leder, chefen for børn og læring og to arkitekter fra Ejendomme. Skolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere vil også blive inddraget i arbejdet med analysen.

Tidsplan for politisk behandling af analysen

Resultatet af analysen vil blive behandlet i udvalget for familie og institutioner i september 2019 således, at der kan træffes beslutninger på et velbeskrevet grundlag.

Efter den politiske behandling vil projekteringen af de vedtagne ombygninger gå i gang således, at arbejdet kan igangsættes i 2020 med forventet ibrugtagning i 2021.

Skoletilbud i Hornslet på længere sigt

I 2019 er der også afsat midler til en analyse af det langsigtede behov på skoleområdet i Hornslet for at imødekomme den demografiske udvikling, der beskriver et voksende antal børn i alderen 6 - 16 år i Hornslet. Denne analyse foretages også af arkitekt Gorm Nielsen fra Arkitektfirmaet Gorm Nilsen m.a.a.

Det forventes, at resultatet af analysearbejdet vil blive fremlagt for fagudvalget i oktober. Politisk er der endnu ikke prioriteret midler til en langsigtet tilpasning af skoletilbuddene i Hornslet.

I forbindelse med planlægning af fremtidens skole i Hornslet vil der ligeledes være et større arbejde med såvel kommuneplan som lokalplaner, der alle skal i offentlig høring. Der vil desuden blive afholdt et forhåndsdialogmøde med distriktsrådet omkring den kommende kommuneplan.

I processen med det videre arbejde vil der blive planlagt offentlige orienterings- og dialogmøder. Det forventes, at udbygningen vil ske etapevis frem mod 2030

Opdateret: 05-07-2019 12:35
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt